Ass et di zeewet Welle,vun där d‘Madame Gesondheetsministesch virun enger gewesser Zait,ob jiddenfall den Ausdrock net onbedengt wollt schwätzen.Wou kommen di klammend Zuelen hir.Am Uffank gourf all Dag nemmen vun der omnimöser Party am privaten Beraich erziehlt.Nach haut kreien mer emmer ze heieren, Partyen, privat Ursaachen, di jonk Populatioun.

Komesch,war et dach grad di jonk Populatioun,di zanter dem Uffank vum Virus,der eelerer Populatioun vill geholleft hat,fir si mat akafen gaangen,no hinnen kucken gaangen sin,zumols wann di Leit elleng wunnen.Op deenen villen Pressekonferenzen gourf eisen Premier es net midd,vun enger eenzegarteger Solidariteit ze schwätzen.Ma zanter dem Iwwertreffen vun den Lockerungsmesuren ass d‘Stemmung am Ländchen gekippt.D‘Vollek war op emol net mei solidaresch...an scheinbar laut Regierung net capabel am Privaten eens ze gin.Vun hirer Logik bei den Lockerungen schwätzen se komescherweis ni,grouss Surfacen(Akafszenteren)als eischt opmaachen,wou Blumen, Kleeder asw verkaft gourfen...normal Blumengeschäfter, Gärtnerreien, Kleedergeschäfter huen awer missen zoubleiwen.

Komplett gourf d‘Logik verluer,wei bal bis zum Schluss d‘Spillplazen huen missen zoubleiwen,6 Wochen Buergermeeschteren,Gemengenpersonal,Schoulpersonal sech den Kapp zerbrach huen,wei se hir Schoulen keinten opdeelen,dass dat mam zwee Klassensystem am beschten keint lafen.14 Deeg virun der grousser Vakanz gourf all di gutt geleeschten Arbecht ouni erklärbaren Grond iwwert den Koup gehait... Schoulklassen waren nees mat 25 Schüler gefellt,den effentlechen Transport iwwerfellt.Dass een dann nach ouni gesechert Studie behapten kann an den Schoulen stecht een sech net un....erlabend ech mer di Fro ze stellen,wisou dann iwwerhapt een 2 Klassensystem agefouert gourf.Och enger Grafik vun der Gesondheetsministech konnt een kloer erkennen,dass et och Fäll an Schoulen gourf

Zu deenen Simulatiounen,emmer mei gewennt een den Androck,dass d‘Equipe em den Professor Ulf Nehrbass,d‘Sante,Dokteren an den Kliniken net wat wichteg wär Hand an Hand zesummenschaffen.Während den Santesminister effentlech seet beim Tracing System sin mer un ons Grenzen komm an et wär lo besser d‘Leit mam Virus gierfen elo selwer bei d‘Sante uruffen,war et schonns verwonnerlech ze heieren,knapps 3 Deeg drop vun der Gesondheetsministesch,et wär alles enner Kontrolle.Fuerscher Simulatiounen erstellen,di alles anescht wei positiv waren,kuerz drop erem erklärt gett,jo weinst den Vakanzen gett et awer net esou schlemm....Mengen et brauch een keen Fuerscher ze sin,fir ze wessen,dass nom 15.Juli Vakanzen starten,eng dach einfach Excuse fir ze erklären,dass di Simulatiounen nun awer net esou negativ sin,elo gin se emol bis an den Hierscht verreckelt...

Emmer mei Froen,emmer mei ennerschiddlech Meenungen,wou sollen do di normal Privatleit,ob di sou gären geklappt gett nach den Iwwerbleck behalen?Di lescht Fro,di sech aktuell di Privatleit stellen,wisou bei mir doheem just 10 Leit,während dem leschten Weekend och elo nees sämtlech Discoen mat bestemmt mei wei 10 Leit ophuen.Wei wäer et nees mat enger Logik,di Privatleit och verstin,merci