E puer Gedanken zu de Juegdlous-Steeën...

Am Kader vun de Juegdlous-Steeën,
op déi d'ganzt Ländchen sech duerf freeën,
erlaabt mir hei op dëser Plaz
dozou deen een oder anere Saz.

Nodeems all d'Comitéë stinn
an säit puer Deeg am Amt och sinn,
ass dach elo e gudden Ament
Verschiddenes ze klären, well d'Zäit déi rennt.

Et gëtt an dëser Juegdaffaire
de Jeeër an de Propriétaire.
Deen een dee muss deen aneren hunn
mat engem eleng fänkt keng Juegd un.

Dofir gëtt elo all Lous versteet,
de Collège des syndics seet wéi et geet.
Dee schwätzt am Numm vum Propriétaire
an ass KENG Rechenschaft schëlleg de Jeeër.

Virum Propriétaire eleng muss hien riichtstoen,
an och Kritik vun him verdroen.
De Propriétaire huet hien gestëmmt
fir dass de Rôle an d'Rechnung stëmmt.

De Jeeër ass als Pächter hei
an souzesoen d'Géigepartei.
Hien pacht vum Syndikat e Lous.
Et fällt net einfach a säi Schouss.

Dëst Lous muss hien 9 Joer bejoen,
gesetzkonform, soss gëtt et Kloen.
Wann hien seng Aufgab mécht korrekt,
genéisst hien iwwerall Respekt.

Sou wäit sou gutt, dëst ass bekannt.
Dat war nach ëmmer sou am Land.
Mee och bei eis wéi soss op der Welt,
et dréint sech alles dach em d'Geld.

De Propriétaire well d'meescht ofhuelen,
de Jeeër well net méi bezuelen.
All Säit versicht e gudden "Deal".
Sou ass d'Natur vum Handelsspill.

An des Natur ass och net schlecht,
virausgesat et leeft gerecht.
Well grad dowéinst gëtt d'Juegd versteet,
fir dass et oppen a fair ofgeet.

Fir Fairness géif och ech plaidéieren,
dass d'Éierlechkeet soll dominéieren.
Dann fënnt all Säit, dat ass gewëss
en akzeptabele Kompromëss.

Reell soll jo de Juegdpräis sinn,
mat kengem de Geck gemaach dierft ginn.
Dann hätte Jeeër a Propriétaire
sech och déi nächst 9 Joer nach gär...

All Jeeër muss elo d'Zeitung liesen
an dobäi duerf hien keng vergiessen.
Well just wien informéiert ass
kritt mat wou wéieng Stee grad ass.

Dëst wier et elo fir mech gewiescht,
et geet gläich lass, lo gëtt et eescht.
Den 18ten fänkt Heischent un.
Déi éischt se vir, kommt maacht Iech erun.

Ech wënschen iwwert dëse Wee
all Mënsch vill Gléck bei dëser Stee.
A falls een méi heizou well héieren
sou kann dee mech gär kontaktéieren.

P.S.

Eng spannend Lektüre, nu kuck do
ass och nach des kleng Chamber-Fro.
Si dréit d'Nummer 2704,
ech hoffen d'Äntwert dorop kënnt séier...

J-M Glodé

Heischent