Déi Eeler vun äis wëssen nëmmen ze gutt, wat mir den Amerikaner 1944/45 ze verdanken haten, an dofir geet dat Trauerspill vun haut engem och besonnesch ënner d'Haut.

Wien als Kand dobäi war, wéi si déi gefalen GI's opgeraf an op Sandweiler transportéiert hunn, deem geet et déif eran, wann haut en US-President vrun esou engem Kierfecht ëmdréint a seet, et giff him näischt soen, fir era bei déi ‚Loser' ze goen; wiem dréint sech de Mo net ëm, wann deeselwechte President vun engem folterverkrëppelte Krichsveteran (Senator McCain) seet, e gudden Zaldot giff sech dach net fänke loossen; wann dee President op enger Versammlung den Uz mat engem aarme spastesch-Handicapéierte mécht an hien noaaft; wann hie fir säi Géigner näischt anescht fënnt wéi him de ‚sleepy Joe' an säin Alter virzegeheien a selwer nëmmen 3 Joer méi jonk ass; wann, wann,wann Et ass en Dauer an eng Gefor, datt esou e Clown (dixit Biden!) dee ‚stäerkste' Mann vun der Welt soll bleiwen. Gewielt guff hie jo nëmmen, well dat amerikanescht System dach esou hiermiddeg ass, a well hie vu ‚bausse' gehollef krut...vrun allem well d'Leit hien als Witzfigur vu FOX-News kannt hunn.

Elo misst déi grouss Majoritéit hien dach kennen,oder? Soss ass hinne wierklech net ze hëllefen.

Kommt, mir loossen den Amerikaner dat Bescht wënschen...och wann si net nëmmen eng Band Engele waren a sinn. Ëmmer nach besser a méi demokratesch wéi...dir wësst de Rescht.

Lex Roth