Wann ech z. B. Museksvideoen op enger grousser Internetplattform kucken, da gesinn ech do "Hiweiser" wéi "Weess Du wou däi Pappa (oder deng

Mamma) schafft?" D'Finanzplaz... Da ginn et nach "Hiweiser" fir dëst a fir dat: "Léier fir Serveur". A bei der Police steet an der Fënster vun den Autoen: "Komm och Du bei d'Police". D'Arméi geet scho laang an d'Schoule fir Leit ze rekrutéieren. Awer wa mir e Problem am Gesondheetssecteur hunn, an dat net eréischt zanter gëscht, an och nach deenen anere Länner d'Personal ewech huele (wat de Moment jo en Thema ass), firwat hunn ech da nach ni iergendwou gesinn, héieren oder gelies:

"Léier och Du e Beruff aus dem Gesondheetssecteur"?

Johnny Theisen