Op ville Plazen an der Welt gi mir mat de Konsequenze vun enger neier, vill méi graver Well vu Covid-19 Infektioune konfrontéiert, dëst am besonnesche Moss och bei ons zu Lëtzebuerg. Si mir am Mäerz nach, méi oder wéineger, iwwerrascht ginn, sollte mir eigentlech elo besser a konsequenter kënnen dorop reagéieren. Dat ass leider just deelweis de Fall.

Fir de Moment reagéiert d’Politik éischter lues an och bei ville Mesuren net konsequent an novollzéibar beim Impakt deen ugestrieft gëtt. Pauschal Mesurë wéi eng Ausgangsspär sinn hei gutt Beispiller. Och wann ech ganz rar no 23.00 Auer nach ënnerwee sinn, revoltéiert mech dës Mesure perséinlech. Ech fille mech a menger perséinlecher Fräiheet an och a mengen elementare Mënscherechter onverhältnesméisseg ageschränkt. Och bei der Zuel vun de Leit, déi ech doheem bei mir kann empfänken, gëllt dëst zum Deel. Ee Beispill fir dës Inkoherenz ass z.b. mir sinn zu 4 bei ons doheem, kënnen also nach maximal 4 Leit invitéieren, wa mir dann eng Famill déi zu 5 si bei ons invitéiere wëllen ass dëst net méiglech. Awer, am Géigendeel, wann déi Famill vu 5 ons géifen invitéieren, ass dat méiglech.

Amplaz pauschal ëmmer méi déi perséinlech Fräiheeten an elementar Mënscherechter esou massiv ze beschränken, hätt ons Regierung, awer hei och EU wäit, vun Ufank un eng Corona-App asëtze sollen. Dëst ass jo méi wéi eng Kéier kloer gefuerdert ginn, hei jo och z.b. vun der CSV an der Chamber. Beispiller vun de Virdeeler a vun de positiven Effekter si jo problemlos ze fannen. Ech géif hei sou guer nach ee Schrëtt méi wäit goen, an dës App obligatoresch maache fir jiddereen. Mat der Garantie, dass méi Beweegungsprofil no 2-3 Wochen entweder geläscht gëtt oder all d‘Donnéeën anonymiséiert géife ginn, fir hei da wëssenschaftlech ausgewäert kënnen ze ginn.

Esou eng App misst hei och all direkt betraffe Leit, déi mat enger positiv getester Persoun a Kontakt waren, informéieren an all relevant Informatiounen, wéi ee reagéiere soll, direkt esou weider ginn, an ee Code fir een Test schécke mat dem Datum wéini ee sech teste soll loossen. Dee klore Virdeel wier hei eng effikass Hëllef fir d‘Équipë vum Contact-Tracing, an déi betraffe kënnen direkt, ouni Zäit ze verléieren, a Quarantän goen. Bei esou villen Infektiounen, wéi se momentan virkommen, wier dëst, a mengen Aen, déi eenzeg valabel Léisung fir d’Infektiounskette séier ze ënnerbriechen.

Ech fannen et méi wéi bedenklech, datt déi lescht Zäit d’Kontaktpersoune ganz spéit informéiert ginn, deelweis eréischt no 12 Deeg nodeem ee Kontakt mat enger positiv getester Persoun hat. Hei gesäit een och kloer an däitlech d’Hëlleflosegkeet vu Bettel a Lenert, wann se elo déi positiv getest Persounen opfuerdere selwer hier potentiell gefährdet Kontakter ze informéieren an hinnen eng Telefonsnummer ze ginn. Datselwecht gëllt fir d ‘Opfuerderung fir ‘Buch’ ze féiere vun all de Kontakter, déi een Dag fir Dag huet. Wie mécht dat schonn, ech sinn hei éierlech, ech maachen dat net, well et deelweis och onméiglech ass. Ech kënnen net all Mënsch mat deem ech potentiell ee vläicht ‘virusgefäerdeten’ Kontakt hat. Ech soen nach eng Kéier ganz kloer, hei géif eng effikass an obligatoresch ‘Corona-App’ Liewe retten. Dofir mäin Appell un d’Regierung, gitt är Retizenzen hei op a reagéiert. Dëst hätt jo net nëmmen elo ee grousse Virdeel bei der Bekämpfung vun de gesondheetleche Konsequenze vun dësem Virus, mee och fir eventuell zukünfteg Pandemien. Da misst een net bei ‘Null’ rëm ufänken.

BODEN Jean