Wëll ech vill schlemm Galekrisen hat krut ech virun 1 Woch am CHND zu Ettelbreck d‘Galebloos mat den decke Steng erausgeholl.

Ech wëll nach eng Kéier op desem Wee villmols MERCI soen de kompetenten Dokteren, de hellefsbereeten Infirmieren an Infirmien, alle frëndlichen Sekretärinnen beim Froen vun engem Rendez-vous an all denen dei derzou beigedroen hun dass et mer lo besser get.

En decke MERCI get och u meng Hausdoktisch. All Respekt fir d’Personal aus dem Gesondhetssekteur, dei an desen schwéieren Zeiten ganz vill leeschten an ech hoffen dass dat endlich unerkannt get.

Nach eng Kéier villmols MERCI.

Monique PHILIPPE-MANGEN

Vu Feelen