Datt dann elo fir d’Feierdeeg de ‘Gëtschel‘ souzesoe mam Covid-Reedel zougemaach guff, kann ee kengem verantwortleche Politiker  verdenken.  Hei kënnt d’Oppositioun sech iwwregens positiv bemierkbar maachen; net nëmmen dogéint ze si fir nun emol…dogéint ze sinn; et ass iwwregens och kloer, datt ‚mir‘ et alleguer nach vill méi ‚bessergutt‘ giffe maachen. Dajee alt. J

Firwat ower elo vläicht net op d’Iddi komme fir d’Feierdeeg vun dësem Joer dann duer ze verréckelen, wou d’Impfung géint de Covid-19 hir Wierkung majoritär gemaach huet an deer ‚Häerdenimmunitéit‘ eng wierkt. Firwat net d’Ouschteren 2021 op eng gewëssen offiziell Manéier  als apaart  ‚äussere Feier‘ vun deenen obligatoresch verpassten Deeg vun 2020  deklaréieren? Eng Method, déi et ewell zënter laang an der Kierch gëtt. Firwat net en extra feierlechen ‚Ouschtermaart‘ op d’Fassong wéi de Chrëschtmaart, eng Feier bannent de Famillen, eng spezial Initiativ an der Restauratioun ‚eng Zort ‚Luxus-Ouschteren‘  asw. Dann hätt ee wéinstens d’Gefill, e Stéck ‚nogehol‘ ze hunn…an elo an dëse ‚geschannten‘ greezegen Deeg eng butzeg Lichtche fir aus dem Tunnell eraus, op déi sech der e sëlleche kënnte virbereeden a freeën.

Wier dat net vläicht eng Iddi fir privat an offiziell op de Leescht ze huelen?

Lex Roth