Et ass eng gutt Saach fir d’Lëtzebuergescht, datt sech ELO (och offiziell) ëmmer méi drëm bekëmmert gëtt, wéi apaart eis Sprooch da wierklech ka sinn. Et ass eent vun de beschten/einfachste (sozio-pädagogesche) Mëttele fir äis selwer drop ze ‘stoussen’, datt eisen Idiom en eegene Piedchen trëppelt…Dat geschitt ower ewell op d’mannst 25 Joer! Bewäis : 275 KLACKEN; hei op RTL.LU 500 Samschdeg-Artikele beim Luc Marteling; e ganze Koup Beispiller (souguer mat D-F-Iwwersetzung) am Bichelchen ABEEJO…dat iwregens nach ëmmer ze kréien ass.

Ech hunn nach DAUSENDE vu lëtzebuergesche Sätz ‚op der Lee‘, déi genee op deer Schinn lafen; déi ka jidderee bei mir kréien, deen d’Saach gär zerguttst upaakt. Geld hunn ech dobäi net am Schna!

Et geet ëm e Goldstéck vun eiser Identitéit; zugudderlescht ëm de Respekt, dee mir dofir kréien.

Lex Roth