Gedanke vun engem Mann, deen op deem Dag, deen hie komesch nennt, seng 89 Joer kritt huet.

Haut, ass erëm esou ee komeschen Dag. Wisou ee komeschen Dag? Ech weess net ob ech frou oder traureg soll sinn? Frou, datt ech Haut op den Dag, ob ech wëll oder net, 89 Joer al gi sinn oder, traureg dat ech schonn esou al sinn, wéi een deen 89 Joer al ass. Du fill s dech heiansdo esou wéi wann et eng Éiwegkeet gedauert huet bis de do ukomm bass, déi aner kéier ass et vill ze séier gaangen, du fill s et eemol esou. Scho komesch well d'Zäit déi ännert sech jo ni, nëmmen däi Gefill ännert sech. Wéi fill s du dech dann? Dat ass eng gutt Fro. Du muss jo awer fillen wéi al, dass de bass. Ech fille mech awer net esou al, wéi ech al sinn an och net esou al ausgesi wéi 89 Joer. Jo wéi dann? Well ech mech mat aneren ale vergläiche, déi och esou al si ewéi ech awer, esou al ausgesi a sech och esou al fillen, wéi ee vun 89 Joer.

Eppes wat bestëmmt do mat gehollef huet, dat ech net esou al ausgesinn dat ass, dat ech nach vill Hoer um Kapp hunn. Ech brauch mech dofir awer net ze bretzen, ech u net vill dofir gemaach, an et ginn anerer déi och nach vill Hoer um Kapp hunn, an awer al ausgesinn.

Dann ass et, dat ech eng Liewenskäerz kritt hunn déi grouss war, an dofir laang brennt éier se ausgeet. Jo, déi Liewenskäerzen, keen huet seng bis elo gesinn a jiddereen huet d'Hoffnung dat et eng grouss ass, fir dat se laang um brenne bleift, ergo fir dat se ee laangt Liewen hunn. Wa se och heiansdo flackert, sou ass dat mat enger Kränkt verbonnen, déi een hat oder huet. Et gëtt och gesot, wa se flackert da brennt se méi séier of. Dann hues de manner ze gutt. Ob dat stëmmt, kee weess et. Et kéint awer sinn. A well d'Zäit ëmmer viru geet a mer mat der Zäit musse viru goen, ass et eleng un der Zäit déi vergeet an engem seet wéi al een ass. Jo, wann eng Auer stoe bleift, dann ass d'Zäit fir d'Auer stoe bliwwen, awer d'Zäit, déi bleift ni stoen, déi geet ëmmer virun, fir jiddereen, a fir jiddereen bleift seng Zäit enges Dag s stoen. Et ass awer net d'Zäit déi stoe bliwwen ass, awer du bass fir ëmmer stoe bliwwen. D'Zäit ass a gëtt ni midd, si geet fir éiweg virun. Dat ass den Ënnerscheed mat eis, wa mer an d'Éiwegkeet ginn da bleiwe mer fir éiweg op der Plaz, wou mer opgehalen hunn ze liewen oder, soll ee soen ze wibbelen?
Firwat soll ech dann traureg sinn, well ech mierken a spieren dat meng Kraaft ofgeholl huet. Datt ech ufänken, eppes eemol méi ze vergiessen. Dat, kënnt och bäi deene Jonken ervir. Datt, wann ech eppes well soen, ech net direkt erëm fannen, wéi dat Wuert elo heescht. Duerno weess ech et erëm. Traureg och, dat déi wou mech virdru begleet hunn net méi do sinn, an ech mech elo eleng fillen. Jo, dat Gefill hunn, dat ech net méi esou gebraucht ginn. Dat ech geschount gi vu jidderengem. Wat jo net schlecht gemengt ass. Pass op dass de net do driwwer fäls. Hief deng Féiss. Pass op dat oder datt ...... jo ëmmer déi Rotschléi, ech soll oppassen. Ech weess jo och firwat datt dat ass, ech si jo schonn e puer Mol gefall.

Wann ech mat dem Auto fueren, do ass et ee Wonner, do huet bis elo nach keen eppes gesot. Den Noper huet mech esouguer gelueft dat ech nach esou gutt kann hannerzeg an de Garage fueren. Huet hie mech elo wierklech gelueft oder huet hie sech nëmme gewonnert dat ech nach esou gutt fuere kann. Vergiess net deng Mask, well déi ass unzedoen wann et geschellt huet a wann s de d'Dir opmaache gees. Alt erëm esou eppes wat et virdrun net ginn an awer, elo mat dem Covid normal ass. Hues de deng Hänn scho gewäsch, dat ass och wichteg. All si se esou besuergt ëm mech, wéi wann ech zerbriechlech wier. Jo, ech wëll et net weisen, awer op de Been sinn ech e wéineg wibbeleg ginn. Et ass gutt méiglech dat een oder deen aneren dat gemierkt huet. Och, wann ech heiansdo eppes vergiessen, dat mëscht mech traureg awer, a menger „Täti" sinn ech trotzdeem nach ferm drop. Ee Gléck ....... ! Oder soll ech wierklech traureg sinn? Nee, ech soll frou sinn dofir.

Firwat soll ech da frou sinn? Frou, iwwert all déi Gléckwënsch déi iwwer „Mail", Telefon, Face Book asw. era getrollt kommen. Déi eng éierlech, déi aner eng „Musse Saach" an dann nach déi wou ech weess dat déi mech am léifsten, ech weess net wouhi wënschen, a mer awer gratuléieren. Sou ass et am Liewen a wat s de méi al gëss, wat dat der méi opfält. Frou kann ech sinn, dat ech ouni vill gehollef ze hunn, esou al gi sinn, vläicht ass esou guer de Konträr de Fall, dat brauch ech net ze analyséieren, dat weess ech, dat kann ech gesinn wann ech nëmmen a meng Vergaangenheet zeréck kucke ginn. An do sinn ech dann éierlech frou, wann do déi schéi Momenter, déi wéi geschlaffe Diamante sinn, déi ech erlieft hunn erëm an de Gedanken opdauchen. Do kommen se erëm, d'Erënnerungen un déi schéin Erliefnesser, jo deemools, do war s de nach Jonk a Schéin, an Haut, loosse mer laachen, Haut bass de nach Schéin .... ? Kuck awer net an de Spigel. Wat géings de do gesinn. D'Gesiicht vun engem deen 89 Joer al ass. Ech gesinn awer net esou al aus, wéi verschiddener déi an dem selwechten Alter sinn. Da seet mäin Noper erëm, du hues dech gutt gehale. A wann d'Nopesch dat selwecht seet jo, da sinn ech e wéineg houfreg. Och sinn ech frou dat ech géint de Covid geimpft gi sinn. Ech hat virdru keng Angscht, an awer, wann ech gelies hu, dat déi meescht déi gestuerwe sinn oder déi nach stierwen, där aler sinn, an ech och zu dëser Kategorie gehéieren. Dofir sinn ech och frou, dat all meng Tester bis elo negativ waren. Dat heescht, ech si praktesch guer net virun d'Dir gaangen just, fir meng Akeef ze maachen. Dat war Alles. Soss ëmmer am Haus. An, déi eenzeg déi bäi mech komm sinn, dat ware, mäi Jong meng Schnauer a meng Enkelen. Wa si do waren, do war ech ëmmer frou, an net traureg.

Majo da sinn ech elo u mengen 89 Joer ukomm oder, hunn ech se hannert mer, dat ass elo awer och eng Fro. Gëschter hat ech der nëmme nach 88. Scho komesch, erëm dat Wuert, wéi séier et geet fir ee Joer méi al ze ginn! An elo bleifs de fir dat d'Ganzt Joer ëmmer nëmme 89. Do kann s de maache wat s de wëlls et bleift derbäi, bäi deenen 89 bis, ..... vun engem Dag op deen aneren da gesot gëtt, elo hues du der 90, wann dee komeschen Dag erëm do ass. Vläicht ass et esou, du weess awer net ob s de dohinner kënns? Da lafen ech, mat der Zäit, déi ëmmer viru geet, weider.....! Et bleift mer jo näischt anescht iwwreg.

An domat wëll ech ufänken, fir an d'Zukunft ze kucken, op dat wat nach eventuell viru mer läit! Do kann ech mer scho virstellen a scho gesinn dat ech meng 100 Joer kéint feieren an och esou al ka ginn ....... wann ech net virdru stierwen. O mei. Wat sinn dat droleg Gedanken. Déi si jo awer Zollfräi a Kaschten och nach näischt. Awer 11 Joer, dat sinn der jo awer net méi vill, an awer. Dat Meescht hunn ech dach hannert mer. Wat wëll ech dann nach méi? Sief frou datt s du et bis do hi gepackt hues, wou s du elo bass, vill aner kommen net esou wäit. Et ass wéi an enger Course, vill sinn der um Start, wéineg kommen der awer nëmmen u. Ech si jo och frou awer, et gëtt ee jo net gefrot bis wou ee wëll hi. A wann een och géing froen, da kritt ee keng Äntwert. Wien géing ech dann och froen, well wann ee keng Äntwert kritt da ka jo do, wou ee freet, kee sinn. Dat sinn erëm Froen iwwer Froen. Éierlech, besteet dat d'Ganzt Liewen dann net nëmmen aus Froen. Well dat wat hannert der ass, dofir brauchs de net méi ze froen, do weess de wat dat war. Awer nëmme, wann s de nach deng Erënnerungen hues. Do ginn et der jo vill, déi se net méi hunn. Wat awer virun der ass, do kann s de jo nëmme denken, wat do soll kommen. An, op däin denken, wat eventuell kënnt, do kriss de keng Äntwert well et ass jo nach net geschitt, dat wat s du wëll s wëssen. Du weess jo net ob et kënnt oder, einfach ewech bleift. A wann et da komm ass, dann ass et och schonn erlaanscht. Jo dann ass et schonn erëm Vergaangenheet .... an du erënners dech dru !

Dat sinn da fir dëse komeschen Dag esou meng Gedanken déi ech a menger „Täti" ronderëm dréine gelooss hunn. Et ass wierklech ee komeschen Dag, esou ee Gebuertsdag. Frou dat ech esou laang gelieft hunn an traureg, dat weess ech fir d'Zukunft, an et ass gewëss, dat den Dag wou ech geruff ginn, vill méi no ass wéi déi Deeg déi hannert mer sinn. Dat wier et dann..... fir dee komeschen Dag vun Haut !
Dësen Dag, dee vun do u, nodeems ech den éischte Kreesch gedoen hat, all Joer zu dem selwechten Datum erëm komm ass, an nach weider erëm kennt. Wie weess dat, nach fir wéi Laang? Och wann ech enges Dag s net méi do sinn a se net méi soe kenne, elo bass de erëm ee Joer méi al ginn, a se soe mussen, hie wier Haut erëm ee Joer méi al ginn. A wéi hätt hien erëm da gesot: Haut ass erëm
ee komeschen Dag.

An awer:

Wa se et soe géingen, dann ass dat een Zeechen, dat ech net vergiess sinn, a se nach u mech denken.