Wann iwwer Mobilitéit diskutéiert gëtt, gëtt oft iwwer Autoen , Motorrieder a Vëloe geschwat an dobäi déi eelsten Aart a Wéis sech fort ze beweege vergiess. Dobäi ass de Mënsch laang ze Fouss gaangen , éieren ugefaangen huet sech féieren ze loossen.

De Foussgänger soll a muss an all seriöen Mobilitéitsplang berécksiichtegt an encouragéiert ginn. Anstänneg a sécher Trottoiren, déi breet genuch sinn datt och e Rollstull oder Rollator Plaz drop huet sollen a mussen eng Selbstverständlechkeet sinn. Kanner solle kënne sécher ze Fouss an d'Schoul goen an net missen aus Angscht a Suerg ( oder soll et do villäicht nach aner Grënn ginn ?) vun den Eltere bis virun Dir vun der Schoul gefouert ginn. Elteren déi da leider oft vergiessen dat de Code la Route och fir Sie gëllt a monter op Zebrasträifen , Trottoiren, Busarrêten a Behënnerteparkplaze parke fir nëmmen no genuch bei Schoulpaart ze kommen.

Nom Motto : Et ass jo nëmme fir eng Minutt. E flott Virbild fir hir an aner Kanner.

Dofir soll all Quartier säi Pedibus kréien, den d'Kanner ze Fouss an a Begleedung vun Erwuessener sécher a gesond an d'Schoul bréngt. Wien vu Klengem un gewinnt ass ze Fouss ze goen, wäert och als erwuessene Mënsch méi oft kuerz Weeër ze Fouss maachen an den Auto stoe loossen.

Dofir mussen et awer genuch a sécher Foussweeër ginn !

Pascal Clement
Stad Lëtzebuerg