Den oppene Bréif

Madamm Backes, an Ärer Äntwert op d'parlamentaresch Ufro n° 7014 vun der Deputéierten Madamm Nancy Kemp-Arendt äntwert Där,ech zitéieren:

"Fir jidder Bierger besteet zu all Zäitpunkt d'Méiglechkeet d'Steierverwaltung, den zoustännege Büro,respektiv de Gestionnaire vu sengem Dossier ze kontaktéieren, oder e perséinleche Rendezvous ze huelen. Dat kann iwwert déi traditionell Kanäl, wéi per Bréif oder Telefon, oder awer iwwert den elektronesche Schrëft-Verkéier geschéien."

Abee, Madamm Backes, dat ass warscheinlech esou, wéi et sollt an enger moderner a biergerfrëndlecher Verwaltung funktionéieren.

Ech kann Iech just iwwer meng Erfarungen mat déier Verwaltung erzielen:

Enn vum läschte Joer ass meng Mamm gestuerwen, an knapps 6 Méint drop Enn Mee dëst Joer mäi Papp. Mär hunn e puer Deeg no mengem Papp sengem Doud, an nodeems mer X-mol ouni Erfolleg probéiert hunn den zoustännege Steierbüro per Telefon ze kontaktéieren, hinnen iwwer den elektronesche Wee mat Stiewzertifikat am Unhang hinnen dëst matgedeelt, mat der Fro, wat a wéi mer a Saachen Steieren elo sollten a missten ënnerhuelen. Mär wuarden nach bis haut op eng Äntwert !

Virun e puer Wochen dunn krut ech ee Froebou vun der Steierverwaltung geschéckt, an dem dann den Büro dee fir eis zoustänneg ass, nogefrot huet, wat mer wëlles hätten mat de geierften Immobilien ze machen. Och op dee Bréif hunn ech den Dag drop iwwer Mail geäntwert, a bis haut weess ech emol nach net, ob mäi Mail iwwerhaapt gelies ginn ass.

Den Hummer war awer, wéi dann déi läscht Woch ee Rappell mat Zënsen an Dreeung vun enger Zwangsandreiwung fir d'Steieravance vum 3.Trimester 2022 an der Bréifkëscht loung.D' Avancen fir dat 2 Trimester an dem mäi Papp jo verstuerwen ass, sinn scho laang a fristgerecht bezuelt.

Ech froe mech, ob verschidde Leit vun déier Verwaltung einfach just wéi Robotere funktionéieren an absolut keng Gefiller hunn, oder wéi esou eppes méiglech ass? Ech hunn iwweregens och schonn méi oft verzweiwelt probéiert een vun den zoustännege Beamten iwwer Telefon ze erreechen, mee och dat huet net geklappt.

Wéi der gesitt ,Madamm Backes, leien zwëschen Theorie (Äre Äntwert), an Praxis (meng Erfarungen) Welten.

Mat frëndleche Gréiss,

Christian Müller

D'Reaktioun vun der Ministesch

Léiwen Här Müller,

ech hunn Ären oppene Bréif mat vill Interessi gelies. Als Finanzministesch ass mir drun geleeën, datt d'Verwaltungen ënner menger Tutelle de Bierger e méiglechst gudden a frëndleche Service bidden. D'Direktesch vun der Steierverwaltung huet mech entretemps informéiert, dass Är Situatioun an engem perséinleche Gespréich gekläert konnt ginn, wat mech natierlech freet.

Generell wëll ech ënnersträichen, dass de Finanzministère keng individuell Steierdossieren traitéiert, mä ech sinn ëmmer frou wann ech konstruktive Feedback vun de Bierger an den Entreprisë kréien. Ech wéilt och der Steierverwaltung an hire Beamte Merci soe fir hiren Engagement an Aarbecht am Sënn vum Bierger.

Mat beschte Gréiss,

Yuriko Backes