D'Auteurin schwätzt haart a offen, fir méi Gerechtegkeet. Fir méi Gerechtegkeet fir hir Mamm a fir all déi Léit déi an hirem Fall sinn...

Meng mamm (60 joer al) ass no 6 méint Krankeschéi vun der Krankekees als APTE déclaréiert ginn, opwuel Sie ëmmer all gefrootenen Dokument era gereecht huet an sie och vun hierem Dokter + Spezialisten ëmmer erem néi Rapporten déi emmer méi détailléiert gi sinn, erageschéckt huet. Hier Krankheet ass vun all hieren Dokteren als inkompatibel mat hierer Aarbescht confirméiert ginn.

No 6 Méint Krankeschein gouff sie dunn vum Aarbechtsdokter geruff, well dat sech esou gehéiert. Den Aarbechtsdokter huet sie dunn fir INAPTE erklärt. Wéi kënnen sech Dokteren net eenz sinn ? Bis déi offiziell Décisioun vun der Commission mixte koum den 3ten November 2022, sinn an der teschent Zéit – also vun dem Moment un wou d’Krankekees sie als APTE déclaréiert huet an dann eben och net méi bezuelt huet baal 2 Méint vergaangen, wou sie KEEN CENT verdingt huet. Sie kruut weder eppes vun hierem Patron – waat och richteg ass, well sie net schaffe konnt goen, nach krut sie vun der CNS eppes, well sie jo der Meenung waaren dass hieren Zoustand kompatibel mat hierer Aarbecht wier.

Mëttlerweil hu mir 5 Bréiwer un d’Krankekees geschéckt, wouropshinn d’Krankekees sie fir d’4t convoquéiert huet, fir erem op dem selwegtem Punkt ze komme – sie ass hierer Meenung no net krank GENUCH fir net schaffen ze goen.

Meng mamm huet hieren Liewelaang geschafft an emmer hier Stéieren hei a Lëtzebuerg bezuelt ! Wéi ka Lëtzebuerg een esou am Stach loossen ? Mat 60 Joere färten ze musse finanziell nemmi alles kënnen alleng ze stämmen an ennert der Armutsgrenz ze liewen ? Mat 60 Joer ofhängeg vun hieren Kanner sinn ?

Entre-temps huet sie hieren Rendez-vous mat der ADEM gehaat – wou och elo erem ëtlech Dokumenter gefroot ginn. Hiere Kontrakt bei hierem aale Patron ass deen Dag oofgelaaf wou d’Commission mixte hieren Avis oofginn huet. Also den 3ten November 2022. Well hiere Patron awer och bis enn November gebraucht huet fir d‘ «Attestation patronale» eraus ze ginn, krutt sie och am November keng Suen vun der ADEM.

Meng mamm ass leider eent vun deenen déi am Liewen nie «d’Chance» haaten sech eppes ze kaafen, an dohier lounen mussen. Sie huet also laafend Käschten, de Loyer, Chargen a Rechnungen déi sie alleng droë muss.

Mir hunn eis schon un den Office social vun der Gemeng adrésséiert, déi all hiert d’méiglech gemaach huet, dass sie gehollef kritt. Hei dann nach een extra grousse Merci u sie ! Well sie einfach nemmi fir hier Käschten opkomme kann, huet den Office social sech schlau gemaach a probéiert fir sie eng Léisung ze fannen. Sie «erfëllt» all d’Konditioune vum Kandidat fir eng Sozialwunneng ze kréien. Dobéi kënnt nach, esou wéi den Zoufall et och wëll, dass d’Propriétärin vun dem Logement wou sie momentaan wunnt, et verkaafen well. Dat heescht, elo si mir GEZWONGEN eng Léisung ze fannen, an dat opwuel sie keen ee CENT op der Bank huet an komplett op hier Kanner ugewiesen ass. Leider kruute mir ganz iwerraschenderweis matgedeelt, dass d‘ Gemeng guer keng Sozialwunneng méi zur verfügung stoe huet. Sie ass seit 2008 op der Waardelëscht! Deemols waare mir (2 Kanner) nach doheem an meng mam ass alleng fir eis finanziell opkomm.

Eng Sozialwunneng fir sie, waar an ass nach emmer eis lescht Hoffnung.

Wéi soll sie mat engem mindestloun eppes fannen ? A gleeft mir, mir hu probéiert eppes ze fannen. Mir dierfen a hunn och mol keng extra Wënsch !

Si huet hiert Liewe laang de Mindestloun verdingt, duerch ausnotzen vun hierem deemolege Patron, deen hier Joeren nie unerkenne wollt a sie als «Employée polyvalente» agestufft huet, an dofir nie de qualifizéierten Mindestloun als Caissière kritt huet. Sie steet alleng do, ouni Hëllef vun ierjendenger Administratioun, sief et d’CNS, hieren deemolege Patron, d’ADEM, oder hier Gemeng.

Elo wou et drop ukënnt, léisst jidreen, bis op seng Kanner, sie am Stach ! Mir fillen eis am Stach geloss !

Huet sie et net verdingt mol eng kéier Hëllef ze kréien, en considérant dass sie recht drop huet ? Wou sinn opeemol all déi Wunnengen hierkomm an deene leschte Méint, wou mol net virdrunner gekuckt ginn ass, weieng lëtzbuergesch Bierger et am dringenste bréichten ? Verstitt mech net falsch, ech si frou dass déi Leit déi et dringend gebraucht hunn, gehollef kruuten. Mee och hei am Land ginn et Leit déi eng Wunneng dringend bréichten, a woufir keng Léisung fonnt gëtt.

Dat ass d’Realitéit zu Lëtzebuerg !!Leider loossen sech vill Léit vun de ganzen Hürden kleng kréien a trauen sech net haart ze soe waat vill Léit denken. An et ginn GENUCH Leit hei a Lëtzebuerg déi dringend Hëllef bréichten a mol net wëssen wou ufänken !

Ech schwätzen haart a offen, fir méi Gerechtegkeet. Fir méi Gerechtegkeet fir meng Mamm a fir all déi Léit déi an hirem Fall sinn. Ech wäert fir dech kämpfen, Mamma !