Et gëtt eng kleng Idyllesch Stad, nennen mer se dann mol Piep-sur-Piep*.

Et geet den Awunner gutt do.

Dei neisten Uschafung as eng grouss Vëlosbréck die  vum Zentrum vun Piep op Piep-lal soll féieren  ze fouss oder mam Velo.

Et gesäit een dass dei Haaptsuerg vun den Gemengenelteren as dass Leit sech vun A op B kommen an wann méiglech    mat der "zaarter"  halt douce mobilititéit.

Et fillt een sech sécher an gebuergen.

An  et brauch engem   fir Zukunft net baang ze sin wann een  elo déi Onmass fun Engagegeierten Bierger  an zesummeschléiss vun Bierger op den Sozialen Resaux gesät mat allerlee Hashtags

wei zesummenfirpiep,icicestpiep, oder capitaledelatransition,oder eenpipefireisall,maersinpiep2023.

Soit ech sin och dankbar dass meng Kanner secher an Schoul kommen ze Fouss.

Et gesaït een keng Elterentaxien dei moies um 8   an owes um 16 Trottoire zousetzen oder aner incivilités wei  Schulwee zouparken,oder aner geféierlech Fuermanöver

Et as och   sou zu Piep duerch di Perfekten organiséierten Verkéierspolitik an dei wéinegen Verkéier duerch Strassen kommen   Kanner praktesch ganz einfach iwwert Strooss , an sou wei et am code de la route virgesinn as    brauchen se mol praktesch keen Zebra sträifen an kennen an den 30er Zonen déi   praktesch virun all Schoul sinn   quasi  iwwerall iwwert Strooss trëppelen      ganz sécher eriwwer.

Dei praktesch Bus arrêts maachen et   och ganz iwwersichtlech fir Autosfuerer an keen brauch iwwert den Zebrasträifen  ewech iwwerhuelen.

En ganz flotten Outil    besteet och bei enger Schoul, déi een kann "Batman -Schoul" nennen (net dass dei Schoulen Superheld brauch , well Gemengelteren sin Superhelden per se) deen weist engem wei lues en  duerch Strooss fiirt mam Auto   an  as ëmmer funktionell .

An och wann et sollt ee Problem gi virun enger Schoul kennt Gemengenfamill direkt op Plaz   kucken an  et gi direkt Moossnamen ergraff mat engem transparenten Kalenner  fun den Moossnamen an den Aktiounen fir Verbesserung vum Mëssel,sollt et  ee gi.

*Natirlech gët et dei Idylesch Stad   net   an wiirklechkeet an dei perfekten Situatioun as  och nemmen eng Ilusioun well et an wiirklechkéet natirlech genee de Géigendeel  as.