Lues awer sécher bereet sech Cadillac op d’Elektromobilitéit vir, deen éischte Modell fir Europa ass och schonn ënnerwee.

An der Testphas

Lyriq
heescht deen neie Modell a baut op enger revolutionärer Plattform mat neier Batterietechnik op. Et wäert deen éischten Elektro-SUV vu Cadillac an Europa sinn. Bis en awer bei eis ukënnt, musse mer eis nach e bësse gedëllegen. Prioritär sinn an enger éischter Zäit d’Schwäiz, Schweden a Frankräich.