Ronn 250 Milliounen haten d'Entreprise am Joer 2017 an de Fong abezuelt, den däitsche Staat dat selwecht. D'Sue goufen awer net all opgebraucht.

Déi däitsch Autosconstructeure BMW, Daimler a VW kréie Suen aus dem Diesel-Fong zeréck, datt geet aus der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun deene Gréngen ervir.

Um Diesel-Sommet am August 2017 haten si 250 Milliounen an dëse Fong abezuelt, den däitsche Staat huet déi selwecht Zomm bäigesteiert. Suen, mat deene Gemenge sollten ënnerstëtzt ginn, bei deenen d'Stéckstoffbelaaschtung héich ass.
Dës Zomm ass awer net ganz gebraucht ginn, knapp 50 Millioune kréien d'Constructeuren zeréck. Dat wier a Kontrakter sou festgehale ginn, heescht et vum däitschen Transportministère.