Nieft Sandweiler an Esch wäert d'SNCT och um Fridhaff, zu Maarnech an zu Jonglënster e Standbeen kréien.

Et ass e Méindeg d'Confirmatioun vum Nohaltegkeetsminister op Nouvellen, déi mer Iech ewell Ugangs September gemellt haten. Enn d'nächst Joer wäert et eng nei Kontrollstatioun fir Camionen an Autoen zu Maarnech ginn.

Als Konsequenz dovunner mécht de Gestionnaire SNCT d'Statioun zu Wëlwerwolz komplett zou, op deem Site sollen Wunnengen entstoen. Wéi de Minister Bausch preziséiert, sinn déi entspriechend Demarche bei der Gemeng am Gaangen.

Dat sinn awer net déi eenzeg Ännerungen, déi d'Leit aus dem Éislek dierften interesséieren, mä och d'Confirmatioun, dass d'SNCA vun 2020 un och an der neier Aktivitéitszon um Fridhaff ee Standbee wäert hunn.

Eng entspriechend Decisioun vum SNCA-Verwaltungsrot gouf et ewell viru Kuerzem, sou dass an de Gebailechkeeten um Fridhaff an engem décke Joer all d'Servicer, also d'Umeldungen an d'Demarche fir de Führerschäi wäerte regroupéiert ginn.

Et ass och en Übungsterrain fir d'Fahrschüler nieft dem zukünftege Gebai geplangt, da gëtt och deen zu Angelduerf  zougemaach.

An et kënnt nieft Sandweiler, Esch, Maarnech an dem Fridhaff nach eng fënneft Kontrollstatioun bäi, an zwar an der Industriezone zu Jonglënster. All dëst äntwert de Minister op eng parlamentaresch Fro vun den CSV-Norddeputéierten Hansen a Schank. Net confirméiert gëtt iwwerdeem de Plang, datt och soll eng Kontrollstatioun nieft der N25 tëscht Heischent an dem Pommerlach entstoen.

Aktuell ginn et jo nach 2 Annexen fir schwéier Gefierer, dat zu Léiweng a Biissen.

Äntwert op parlamentaresch Fro

Réponse de Monsieur François Bausch, Ministre du Développement durable et des Infrastructures à la question parlementaire n° 4023 du 27 août 2018 de Madame la Députée Martine HANSEN et de Monsieur le Député Marco SCHANK

Par leur question parlementaire, les honorables députés souhaitent recevoir des informations au sujet de la station de contrôle technique de Wilwerwiltz.

La Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT) sera présente avec une nouvelle station de contrôle technique dans le Nord du pays à Mamach, et ceci à partir de fin 2019. Le site de Wilwerwiltz sera fermé et les démarches requises ont été faites auprès de l’autorité communale compétente afin d’y permettre la construction de logements.

Outre Mamach, la SNCT projette d’être présente notamment dans la nouvelle zone d’activités économiques Fridhaff et à Junglinster.