Aus 33 Milliounen Euro goufen et der 73. D’Käschte vun dësem Projet si carrément explodéiert.

AUDIO: Contournement Clierf / Reportage Christophe Hochard

Zenter enger hallwer Éiwegkeet geet vum Clierfer Contournement riets. Dass dës Konstruktioun fir d'Éislek och néideg ass, steet ausser Fro. Allerdings wäert dëse Projet eng gutt Staang méi Geld kaschten, ewéi ugangs geplangt. Aus 33 Milliounen Euro goufen der 73.  D’Käschte vun dësem Projet sinn explodéiert.

Dem Mobilitéitsminister François Bausch no huet dat domadder ze dinn, datt virun e puer Joer nach manner Spure virgesi waren, fir op déi Bréck eropzefueren. Donieft ass och festgestallt ginn, datt den Ënnergrond manner stabel ass an et ass een an enger Natura-2000-Zon, sou datt do weider Oplage komm sinn.

Scho virun 12 Joer gouf de Bau vun dëser Transversale lancéiert. Op dës Manéier soll d’Liewensqualitéit vun de Clierfer Awunner verbessert ginn. Do dernieft verschwënnt de Schwéiertransport aus dem Stadkär.

Esou Präisexplosioune wëll de Minister François Bausch evitéieren. Dofir soll d’Methode vum Finanzement bei Ponts et Chaussées iwwerschafft ginn.

Am Summer 2022 soll de Contournement Clierf fir den Trafic opgoen.

Wou sinn d'Aarbechten drun?

VIDEO: Contournement Clierf: Wou sinn d'Aarbechten drun?
De Viaduc "Irbich" ass 265 Meter laang, steet op 6 Pillieren an ass esou gutt ewéi fäerdeg. Am Februar gëtt ugefaangen d'Strooss ze bauen.

De Viaduc "Irbich" ass 265 Meter laang, steet op 6 Pilieren an ass esou gutt ewéi fäerdeg. Am Februar gëtt ugefaangen, d'Strooss ze bauen.

Och Lëtzebuerg ass eng Vakanzen-Destinatioun. Wann eng Stad wéi Klierf vum Bus- a Camions-Trafic entlaascht soll ginn, ass dat, fir den Awunner méi Liewensqualitéit zeréckzeginn. D'Stad soll doduerch awer och méi attraktiv fir Touriste ginn. An dofir gëtt e Contournement ronderëm d'Stad am Éislek gebaut - mat Viaduc a mat Rond-point.

4 Kilometer laang gëtt de Contournement: vum Maarnecher Plateau bis an d'Abteistadt. Spéider sollen an der Moyenne eng 10.000 Gefierer pro Dag vun dëser neier Strooss profitéieren.

Einfach sinn d'Aarbechten am Éislek awer net - engersäits aus geologesche Grënn, anerersäits wéinst der Natur.

Am Summer 2022 soll d'Transversale zu Clierf fir den Trafic opgoen. De Käschtepunkt beleeft sech op ëm 73 Milliounen Euro. Dat sinn der ronn 40 méi ewéi ugangs geplangt.