Iwwer 30 Stroossen ginn hei am Land bei Schnéi oder Glatäis net méi prioritär gestreet.

Dës Stroosse sinn duerch e grousst Schëld an heiansdo eng Barrière aus Metall z'erkennen. Schonn am Dezember zejoert huet dës Mesure vu Ponts et Chaussées - déi am Fong op engem Règlement Grand-Ducal vun 2007 baséiert - fir Konfusioun zu Conter an zu Hesper gesuergt.

Elo stelle sech eng ganz Rei Froen, besonnesch nom uergen Autosaccident de leschte Freideg op genee sou enger net gestreeter Strooss, um CR226 tëscht Conter an Izeg - Froen, op déi den Hesper Buergermeeschter Marc Lies och eng Äntwert gesicht huet.

AUDIO: Streedéngscht

Besonnesch wann d'Temperaturen dobaussen, wéi déi leschten Deeg, ganz wäit ënner 0 falen, deelweis op souguer -12 Grad, da sinn d'Stroossen deementspriechend glat. Trotzdeem géing een net envisagéieren, an Zukunft nees all dës Stroossen ze streeën, äntwert den Mobilitéitsminister François Bausch op déi parlamentaresch Fro. Dat kann den Hesper Buergermeeschter Marc Lies net novollzéien.

"Ech ka mech net mat der Äntwert zefridde ginn, well wann een an der Question parlementaire schreift, dass vun 2007 bis elo, dat sinn 12 Joer, déi dertëscht sinn. An där Zäit huet vill geännert. Respektiv wann ee schreift vun 'trajets prioritaires' ... also wann dat hei net prioritär ass ... ech weess net wéi vill dausenden Autoen, zéngdausenden Autoen iwwer notamment den CR226 fueren an da vu Siren op Alzeng an vu Siren op Conter. Also wann dat keng prioritär Sträife sinn, da weess ech net méi wat hei am Land nach prioritär ass."

Dat Schëld, wat signaliséiert, dass d'Strooss net gestreet gëtt, wär e Schëld vum Typ C2, sou schreift et de François Bausch a senger Äntwert. Ma och dat suergt fir Konfusioun, well am Prinzip dierfen Awunner a Fournisseuren nach ëmmer do fueren.

"Wann dann awer elo Leit do fueren, Fournisseuren oder Riverainen an do geschitt eppes, wann d'Strooss net gesalzt ass – dat hunn mer jo déi lescht Deeg gesinn, dass et awer relativ schmiereg a glëtscheg war - wat heescht dat fir d'Responsabilitéit? Wéi spillt déi? An op dat hu mer leider keng Äntwerten kritt an dat kann eis net zefridden stellen an dofir wäert ech den Här Bausch och nach eng Kéier dorobber uschwätzen."

Um Terrain vun der Gemeng Conter sinn ëmmerhi 6 Stroosse concernéiert. Dës Situatioun géing all Mënsch veronsécheren, well keng kloer Aussoe gemaach ginn, erkläert d'Buergermeeschtesch vun der Nopesch-Gemeng Conter, d'Marion Zovilé-Braquet.

"Fir wien et erlaabt ass, wéini erlaabt ass, wéini et net erlaabt ass. Et misst een einfach esou kommunizéieren,  dass ee seet 'esou ass et' an dat ass da fir jiddereen esou. Ech mengen déi Veronsécherung heei, déi spieren mir och a kréien nach ëmmer Ufroen op der Gemeng. Wat ech och muss soen: Mir hunn den 13. Oktober e Bréif un den Här Minister geschriwwen, a mir hunn bis haut nach ëmmer keng Äntwert kritt. Och dat veronséchert eis, well mir de Leit keng kloer Äntwert kënne maachen."

Eng weider Doleance vu béide Gemengen ass och déi nei Pompjeeskasär, déi um CR226 läit, deen also net méi prioritär soll gestreet ginn. Och dat géing vill Froen opwerfen. Dorobber äntwert de François Bausch, dass nach géing eng Analys gemaach gi fir ze kucken, ob d'Reglement misst adaptéiert ginn.