Et gëtt se am rouden, am bloen, am ronnen a véiereckegen an och nach a ville Faarwen a Formen, d'Verkéiersschëlter.

Mee wéi ginn déi iwwerhaapt produzéiert a wie bréngt se op d'Strooss? Fir Chantieren, Ëmleedungen an awer och fir méi speziell Eventer gi ganz Neier opgestallt.

Ee sou een Event ass den Tour de France. Eleng dofir goufen iwwer 1.000 Schëlter produzéiert. Dat geschitt awer net zu Réimech, mee zu Bartreng. Hei ginn all d'Schëlter fir de Staatsreseau gebaut.

Am Reportage begleede mir d'Mataarbechter vu Ponts et Chaussées bei dësem wichtegen Job.