Chantieren a Stau suergen d'ganz Joer iwwer op ville Plazen am Land dofir, dass d'Leit sech iergeren.

Et géing ee jo dovun ausgoen, dass sech dat Ganzt mam Kollektivcongé, deen offiziell e Freideg ufänkt, géif berouegen. Allerdéngs ass dat net iwwerall de Fall, et ginn nämlech Chantieren, wou och den August iwwer weider geschafft gëtt.

Wärend der Summervakanz profitéiert een um Chantier Viaduc an um Boulevard Roosevelt vu manner Trafic, hei wäerten och wärend dem Congé collectif Aarbechter schaffen. Den Tram ass mëttlerweil op der Stäreplaz ukomm, elo ginn d’Weiche geluecht bis op d’Gare. Och si kruten d'Derogatioun, fir wärend dem Kollektivcongé weiderzeschaffen, fir datt den Zäitplang, dee fir Luxtram wichteg ass, weider agehale ka ginn.

D'Patton-Bréck zu Ettelbréck ass och eng vun den Ausnamen, wou de ganze Summer dierf geschafft ginn. Ronderëm all dës Chantiere mussen d’Leit och am Juli an August e bësse méi Gedold matbréngen. Déi nächst Deeg gëtt op ville Plazen elo nach eemol anstänneg ugerappt, sou vill wei méiglech Chantiere sollen elo fäerdeg ginn, datt se virum Congé fäerdeg ginn, bis se den 19. August erëm op anere Plaze kënnen ufänken.