De Maximalpräis fir de Liter Diesel geet e Samschdeg um Hallefnuecht ëm 2,2 Cent erop op dann 1,110 Euro de Liter.

Och de schwiefelfräie Masutt (10 ppm) gëtt méi deier: 2,1 Cent geet deen erop op 0,633 Euro de Liter. De schwiefelaarme klëmmt ëm 1,9 Cent op 0,631 Euro de Liter.

Da klëmmt nach den Äerdgas: Hei mécht d'Hausse 1,5 Cent aus op 0,777 Euro de Kilo.