Op 4,5 Kilometer op der N11 tëscht dem Waldhaff a Gonnereng gëtt an Zukunft d'Vitess kontrolléiert.

De Radar tronçon op der Iechternacher Streck geet am Dezember an eng Testphas, dat bis Enn vum Joer. D'Donnéeë géifen elo nach alleguer geläscht ginn. Vum neie Joer u soll den 1.  Streckeradar am Land tëscht dem Waldhaff a Gonnereng dann definitiv funktionéieren.