De Maximalpräis fir de Liter 98er geet e Freideg ëm Hallefnuecht ëm 3,2 Cent erof op dann 0,994 Euro de Liter.

Beim schwiefelaarme Masutt (50 ppm) gëtt et eng Hausse vun 2,2 Cent de Liter op dann 0,40 Euro de Liter.