De Maximalpräis fir de Liter Diesel geet e Samschdeg ëm Hallefnuecht ëm 1,8 Cent erop op dann 0,923 Euro de Liter.

Eng Hausse vun 1,2 Cent gëtt et beim Äerdgas op 0,646 Euro de Kilo.

Och de Masutt gëtt méi deier: De Liter schwiefelfräien (10 ppm) geet ëm 2,3 Cent an d'Luucht op 0,400 Euro de Liter.