De Maximalpräis fir de Liter Diesel geet e Freideg ëm Hallefnuecht ëm 2,1 Cent erof op dann 0,902 Euro de Liter.

De Masutt gëtt och nees méi bëlleg. De schwiefelfräie Masutt (10 ppm) fält ëm 2,3 Cent op 0,377 Euro de Liter.