D'Aarbechte sinn op der Héicht vum Waassertuerm um Ban de Gaasperech.

D'Aarbechten ronderëm de Ban de Gasperich dauere vun e Samschdeg 16. Mee 6 Auer Moies, bis e Sonndeg 17. Mee 12 Auer Mëttes.

An deem Kader wäerten et dann Deviatiounen op der Plaz ginn, dat op der N4, dem Boulevard Kockelscheier, wann ee vu Gaasperech kënnt, op der Héicht vun der Kräizung mat der rue Emile Bilan an a Richtung Leideleng a Kockelscheier, bis bei d'Kräizung mat der Route d'Esch, respektiv der N4.

Den Trafic gëtt iwwert d'Rue Emile Bian an d'Route d'Esch bis bei d'Kräizung mat der N4 ëmgeleet.

Chantier sur l'ouvrage enjambant l'autoroute A6 au croix de Gasperich (16-17.05.2020)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à des travaux routiers sur l'ouvrage enjambant l'autoroute A6 à hauteur du nouveau château d'eau du Ban de Gasperich, du samedi 16 mai 6 heures au dimanche 17 mai 12 heures.

Barrages et déviations:

Du samedi 16 mai 2020 à partir de 6 heures jusqu'au dimanche 17 mai à 12 heures le barrage suivant sera mis en place:

La voie de circulation sur le boulevard Kockelscheuer – N4 – en provenance de Gasperich à hauteur du carrefour avec la rue Emile Bian et en direction de Leudelange et Kockelscheuer jusqu'au carrefour route d'Esch/N4

Le trafic sera dévié via la rue Emile Bian et la route d'Esch jusqu'au carrefour avec la N4.