Sougenannt Pop-up-Vëlospiste proposéiert de Mobilitéitsministere am August opzemaachen.

Do géife Landstroossen, wéi zum Beispill tëscht der Thillsmillen an dem Weidendall, dem Direndall a Schëndels oder Steesel an Hënsdref - wat flott Vëlosweeër wieren - fir den allgemenge Verkéier gespaart ginn.

Awunner, Baueren a Busser dierften awer duerchfueren, mä d'Gemenge mussen d'accord sinn: Alles schéin a gutt, seet de Syvicol. Déi eng Gemenge stéingen der Iddi och positiv géintiwwer, anerer hätten och méiglech Stroossen, mä wieren net op der Lëscht. Allerdéngs hätt een am Norde schonn esou eng Initiativ gehat. Et hat ee proposéiert, esou eng Streck opzemaache fir Accès bis an de Süde vum Land, an dat just d'Weekender, wat awer un de Ponts et chaussées gescheitert wier, esou de President vum Gemengesyndicat Emile Eicher:

"Gemengen, déi effektiv mengen, se wiere benodeelegt ginn, well se net gefrot gi sinn, déi och gären déi eng oder aner Streck zougemaach hunn an anerer sinn der Meenung, et géing ze wäit goen, e ganze Mount laang Strecken zouzemaachen, wou awer den Alldagsverkéier leeft. Mir hate probéiert, bei eis ganz couragéiert ronn 30 Kilometer just Weekender zouzemaachen (...) a mir hunn dobäi awer Schwieregkeete mat de Ponts et chaussées, déi eis gesot hunn, et wier awer en ze groussen Opwand fir dann all Weekend d'Strooss op- an zouzemaachen, woubäi dat nëmmen en C2 wär, dat heescht, och den normale Verkéier vun deene Leit, déi do wunnen, ëmmer nach fonctionéiert hätt."

Extrait Emile Eicher

16 Landstroosse stinn op der Lëscht vum Ministère, fir am August fir den allgemenge Verkéier gespaart ze ginn. Mat dëser Initiativ „Vëlosummer 2020" wëll een den Tourismus heiheem ënnerstëtzen. Bis den 22. Juni sollen d'Gemengen hiren Avis eraginn.