De Maximalpräis fir de Liter Diesel geet en Samschdeg um Hallefnuecht ëm 1,5 Cent erop op dann 0,970 Euro de Liter.

Dann geet de Äerdgas ëm 1 Cent an d'Luucht, op dann 0,679 Euro de Kilo.

Beim schwiefelfräie Masutt (10ppm) ass et eng Hausse vun 1,5 Cent op 0,439 Euro de Liter. Liicht méi gënschteg, 0,437 Euro de Liter, ass de schwiefelaarme Masutt (50ppm). Hei ass et awer e Plus vun 1,9 Cent.