Vun en Donneschdeg bis Enn des Mounts gëtt um Lampertsbierg an der Avenue de la Faïencerie geschafft.

Vum 16. Juli 5 Auer moies bis den 29. Juli ëm 17 Auer ass d'Strooss just an eng Richtung op, dat tëscht der Allée Scheffer an der Rue Batty Weber.

D'Awunner aus der Avenue de la Faïencerie (tëscht der Rue de Rollingergrund an der Rue Léandre Lacroix) an aus den Niewestroosse Rues Dormans, Tony Neuman, Nina et Julien Lefèvre, Jean Soupert an d'montée Thommes mussen d'Rue de Rollingergrund benotzen, fir an hir Strooss ze kommen.

Fir d'Awunner aus der Avenue de la Faïencerie (tëscht der Rue Batty Weber an der Rue Léandre Lacroix) gëlt den Zougang iwwert de Lampertsbierg.

D'Rue Batty Weber wäert temporär als Sakgaass ëmfunktionéiert ginn, wann een aus der Richtung Avenue Pasteur kënnt.

Dat huet och en Impakt op de Busservice, wou d'Busse vun de Linnen 3 an 30 net op all Arrêt hale kënnen. Concernéiert sinn d'Arrêten: Batty Weber, Uni Campus Limpertsberg, Ermesinde, Henri VII a Faïencerie. Dës ginn op d'Arrêten N.S. Pierret, Alfret de Musset an Allée Scheffer verluecht.

Och d'Linn 19 wäert vun den Aarbechte betraff sinn. De Busverkéier gëtt hei a Richtung Gare ëmgeleet.