Geplangt ass, datt ronn 2 Joer an der Route de Peppange zu Beetebuerg geschafft soll ginn.

An enger éischter Phas, déi vum 20. Oktober vis den 21. Juli geplangt ass, gëtt tëscht der Autobunn an dem Depot vu Ponts et Chaussées geschafft. Déi zweet Phas geet vun dësem Depot bis bei d'Rue Valérie Strecker-Steffen, dat vum 21. August 2021 bis den 22. Juli 2022 a vum 22. August 2022 u bis zum Schluss vun den Aarbechte gëtt déi ganz Strooss fäerdeg gemaach.

An där Zäit dierfe just d'Awunner duerch dës Strooss fueren. D'Deviatioun leeft iwwer d'N13 Richtung Helleng respektiv N31 Richtung Léiweng. Weider Detailer fannt der am Communiqué oder um Site vun der Gemeng Beetebuerg.