Donieft teste se beim ACL och den Zoustand vun ärer Batterie.

Dëst maachen d'Techniker vum ACL gratis, dat op de verschiddenste Plazen am Land, all Dag tëscht 10h30 an 18h00.

21.10.2020 : Cactus Kayl
22.10.2020 : Cactus Kayl
23.10.2020 : Shopping Center Massen Wemperhardt
27.10.2020 : Cactus Redange-sur-Attert
29.10.2020 : Mertert Parking CIMW
30.10.2020 : Cactus Remich
03.11.2020 : City Concorde Bertrange
04.11.2020 : Cactus Bascharage
05.11.2020 : Cactus Bascharage
06.11.2020 : Shopping Center Knauf Pommerloch
09.11.2020 : Cactus Howald
10.11.2020 : City Concorde Bertrange
12.11.2020 : Cactus Bettembourg