De Maximalpräis fir de Liter Diesel geet e Freideg um Hallefnuecht ëm 2,5 Cent erop op dann 0,953 Euro de Liter.

Ëm 3,3 Cent geet den 98er an de Mélange 2-T erop. Beim 98er muss een dann 1,134 Euro de Liter bezuelen a beim Mélange 2-T souguer 1,657 Euro de Liter.

Da geet de Äerdgas ëm 1,7 Cent an d'Luucht, op dann 0,667 Euro de Kilo.

Beim schwiefelfräie Masutt (10ppm) ass et eng Hausse vun 2,2 Cent op 0,418 Euro de Liter.