Et wier awer wichteg, kee prozedurale Feeler ze maachen, esou nach de Minister. Ëmmerhin wier hei och eng Natura-2000-Zon concernéiert.

Am Kader vun der Orientéierungsdebatt zu de groussen Infrastrukturprojeten e Mëttwoch an der Chamber huet den Hesper DP-Deputéierten Claude Lamberty dann op en Neits op den dréngende Besoin vun engem Contournement ronderëm seng Gemeng opmierksam gemaach. Den zoustännegen Transport- an Infrastrukturminister François Bausch huet doropshi verséchert, dass dëse Projet eng absolut Prioritéit fir d'Regierung wier. Et géif och intensiv doru geschafft ginn, ma dëse Contournement wier extrem komplex an der Ëmsetzung. Ma et hätt een eng Rei Pisten ausgeschafft an déi géifen och ganz geschwënn kënnen de Gemengeresponsabele presentéiert ginn.

Extrait François Bausch

 „Op alle Fall ass et fir mech kloer: Dat do ass ee vun deene belaaschtesten Deeler am Land. Ech schwätzen och net nëmme vun der Fro vun de Stéckoxiden, well do kéint een nach soen, déi Fro léist sech an 20 Joer souwisou eng Kéier. Mä ech schwätzen och an der Fro vum Individualverkéier vun Autoen, déi do matzen duerch en Uertskär fueren. A wa mir, esou wéi déi Uertschaft och läit, där wëllen eng Chance ginn, musse mir trotz all deem, wat mir bauen fir den ëffentlechen Transport mat enger neier Gare, mat engem Tram an engem ëmorganiséierte Busreseau asw, brauche mir do dee Contournement, dovu sinn ech fest iwwerzeegt.“

Uganks nächst Joer soll et da lassgoen, mat der Consultatiounsprozedur.