Vun e Samschdeg 7 Auer bis e Sonndeg 5 Auer dierfen Automobiliste just nach an eng Richtung duerch d'Rue d'Eich fueren.

Deviatioune si gezeechent. Donieft informéiert d'Stad Lëtzebuerg, dass d'Aarbechten en Impakt op den ëffentlechen Transport wäerten hunn (Buslinnen 10, 11 a 26).