Aktuell ginn et zu Lëtzebuerg nëmmen 132 Toiletten, déi Buschauffere kënne benotzen, wa si um Terminus vun enger Linn ukommen.

Net genuch, fir de Besoine gerecht ze ginn. E Probleem, deen och dem Mobilitéitsminister Bausch zanter Jore bewosst ass.

Leider ass den Interessi vun de Gemenge ganz kleng, fir esou Installatiounen z'amenagéieren. Dat weisen déi moer hallef Dose Subsiden-Demanden, déi Gemengen an 2 Joer eragereecht hunn.

Doriwwer ass de François Bausch net frou an et kënnt wéinst den Toilettë fir Buschaufferen och lo zu Gespréicher mam Syvicol.

Ëmmerhi kritt eng Gemeng, wa se en Toilettenhaische fir Buschaufferen baut, e Subside an der Héicht vun der Hallschent vun de Käschten, woubäi de Plaffong bei 25.000 Euro läit.

Responsabel fir den Entretien an d'Propretéit vun den Toilettë fir Buschauffere sinn iwwregens d'Gemengen.

All dës Informatioune liwwert de Mobilitéitsminister op eng entspriechend parlamentaresch Fro vum adr-Deputéierte Fred Keup.