Bis Enn Mäerz 2021 goufen sou 4.106.000 Euro un Subsiden accordéiert.

Bannent 2 Joer, tëscht dem Mäerz 2019 an dem Mäerz 2021, goufe ronn 38.500 Demandë gemaach fir eng Primm fir e Vëlo oder e Pedelec25.

Bis Enn Mäerz 2021 goufen sou 4.106.000 Euro un Subsiden accordéiert. Vun Mee 2020 un, wéi de Programm Neistart Lëtzebuerg lancéiert gouf an d'Primme jo gehéicht goufen, sinn d'Demanden och ganz däitlech an d'Luucht gaangen.

Dat äntwert d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an enger parlamentarescher Fro vum Piraten-Deputéierte Marc Goergen.

Den Duerchschnëttsmontant fir eng Primm ass 316€. Duerch déi grouss Demande géing et awer aktuell och Retarde ginn, wat d'Ausbezuelung vun de Primmen ugeet. D'Duerchschnëttsdauer bei Demanden, déi direkt komplett agereecht goufen, läit bei 103 Deeg an fir onkomplett Demandë bei 153 Deeg.

De längsten Delai bis zum Ausbezuele war 8,5 Méint fir Demanden déi direkt komplett waren. Bei eenzelen Demanden déi net komplett waren, huet et bis 18 Méint gedauert, bis den Dossier "en règle" war an d’Primm konnt accordéiert ginn.