Ponts et chaussées sinn am Dauerasaz, fir Knascht a Gestécks ewechzeraumen, ma och fir d'Schied ronderëm d'Stroossen ze analyséieren.

Et wier nach vill ze fréi, den Ausmooss vum Schued ze kalkuléieren:

„Doduerch, datt d'ganzt Land betraff war an alles nërdlech, respektiv nord-ëstlech vun der Stad muss alles am Detail gekuckt ginn. Mir mussen all eenzelen Ouvrage op enger Our, op enger Sauer, op enger Mamer, op enger Uelzecht, op enger Musel zum Deel souguer muss kontrolléiert ginn an op Schied kontrolléiert ginn", sou de Paul Mangen, Directeur adjoint bei Ponts et chaussées.

Eng Prozedur, déi sech kéint iwwer Wochen zéien. Besonnesch problematesch ass d'Situatioun op der N10 tëscht Veianen an Biwels. Direkt op e puer Plaze si Stécker vun der Strooss ofgebrach. 4 Stroosse sinn zu Lëtzebuerg nach ëmmer komplett fir den Trafic gespaart.

„Wa mir mat eisen eegenen Ekippe geraumt kritt hunn, da sinn déi Stroossen nees opgaangen. Dat ass och elo déi lescht 4-5 Deeg geschitt. Do, wou awer richteg Hang-Schied sinn oder de Buedem gerutscht ass, muss zou bleiwen. Et si ganz ënnerschiddlech Saachen, déi futti gaange sinn", sot de Paul Mangen.

Fir méi komplizéiert Fléck-Aarbechte mussen Experten op den Terrain geruff ginn. Hei musse Stroossen zum Deel nees nei stabiliséiert ginn.

180 Stroosse waren d'lescht Woch nach gespaart, mëttlerweil ass een awer op eng Dosen erof.

Eng Rëtsch vun dëse sinn awer mëttlerweil nees zum Deel befuerbar. Ewéi zum Beispill d'Streck tëscht Keespelt a Schëndels. Hei gëtt den Trafic déi nächst Zäit emol nach mat roude Luuchten dirigéiert. De Congé collectiv provozéiert weider Retarden.

Och de Congé collectiv wäert fir Verspéidunge bei de Fléck-Aarbechte suergen. Dës kéinte sech iwwer Méint, wann net souguer Joren zéien. Ponts et chaussées selwer waren och vun den Iwwerschwemmunge getraff. An Depoten zu Rouspert a Bur stoung d'Waasser bis zu 2 Meter héich.

Schreiwes

L'Administration des ponts et chaussées est en train de dresser le bilan des dégâts du réseau routier occasionnés par les inondations des 14 et 15 juillet 2021

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées
Suite aux graves intempéries survenues au Luxembourg en date des 14 et 15 juillet, tous les services régionaux de l'Administration des ponts et chaussées ont dû fermer des routes en raison des dommages et dégâts au réseau routier et aux installations de l'Administration (inondations, envasements, glissements, murs de soutènement écroulés, ponts endommagés, chutes d'arbres, etc.).

Plus de 180 tronçons de route ont été impactés et finalement fermés à la circulation en soirée du mercredi 14 juillet 2021 et au matin du 15 juillet 2021. La plupart d'entre eux ont entretemps pu être rouverts à la circulation. Sur une douzaine de ces routes et pistes cyclables, certains dommages (glissements de terrain, failles ouvertes, murs de soutènement endommagés, etc.) ont provoqué une fermeture à la circulation d'une voie ou de toute une chaussée et ont entrainé des mises en place des déviations.

Actuellement, les services de l'Administration des ponts et chaussées sont en train de contrôler tous les talus, remblais et ponts le long de ces routes et notamment le long des rivières de l'Our, de la Sûre, de la Pétrusse, de la Mamer, de l'Ernz (noire et blanche) et d'autres ruisseaux. À l'heure actuelle, il est trop tôt pour dresser un bilan final de tous les dégâts provoqués par les intempéries. Dans la mesure du possible, les travaux de réparations ont été entamés. Pour les situations plus compliquées, des experts doivent se rendre sur place.

Au niveau des bâtiments de l'Administration, le dépôt de la brigade de Born a été immergé. Les travaux de nettoyage sont en cours: un certain nombre de matériels d'entretien, de matériels de bureau et de cuisine, tout comme le chauffage sont soit à réparer, soit à remplacer. Il en est de même pour deux véhicules de service qui n'ont pas pu être sauvés.
Au niveau des dépôts de la Division des ouvrages d'art et du Service électromécanique à Rosport, trois halles ainsi que le dépôt de stockage à l'extérieur ont été complètement submergés. Les équipes du site, avec l'aide d'ouvriers des autres services régionaux, sont désormais occupées à nettoyer, voire de déménager le matériel récupérable. Les estimations de tous ces dégâts considérables sont en cours.