Ënnert anerem mat Schutzmaueren an enger intelligenter Luuchte-Steierung, déi de Verkéier méi fléissend soll maachen.

Dausenden Automobiliste mussen zënter Méint en Ëmwee fueren a vill Gedold matbréngen. Den Echangeur zu Stroossen ass zou, well hei den Ament e Schantjen leeft. Den Sënn vum Ëmbau ass et, fir méi agreabel Wunnkonditiounen an der Ëmgéigend a fir méi fléissende Verkéier ze suergen. Et ass ee komplizéierte Chantier, dee bei ville Leit fir Frustratioun suergt. De Robert Biel, Chef vun der DTN - Division des Travaux Neufs:

„Engersäits sinn dat déi zwou Brécken, déi frësch gemaach ginn, fir d'éischt d'Bréck hei op der Areler Strooss, dann awer och d'Bréck an der Rue du Kiem, déi komplett erneiert ginn, Brëttelle vun den Autobunne sinn reamenagéiert ginn, fir dass mer  do méi Opstellfläch kréien. De ganzen Anti-bruit, dee gemaach gëtt, souwuel de blechenen Anti-bruit, deen ee gesäit, dann awer och den Anti-bruit ënnen op der Autobunn. An dat, wat och ganz wichteg ass, wat mat am Fong ee vun den Haaptdeeler ass, ass de Buscouloir op der Areler Autobunn, dee mat enger intelligenter "Ampelsteierung" verbessert gëtt.“

Den Ament ass d'Sortie Stroossen nach gespaart, wann d'Wieder matspillt, kéint den Echangeur fir d'Schoulrentrée nees op goen.

Sécher ass elo schonn, dass de Chantier méi laang brauch wéi virgesinn.

„De Chantier louch an der Corona-Zäit, wou mer dann awer schonn eng Ënnerbriechung haten. A wat och ass, mam Verkéier ass et schwéier, ëmmer genee virauszesoen, wéi laang ee fir déi Etapp brauch. Wat awer wichteg ze soen ass, ass, dass mer de ganze Chantier ënner Trafic gemaach hunn, ausser elo Bretelle, déi zou ass oder d'Rue du Kiem,  awer op der Areler Strooss, wou vill Tranchéeën hu misse gemaach ginn, dass ma dat alles konnte maachen ouni komplett Spärungen.“ D’nächst Woch fänkt de Congé collectif un, eréischt duerno gëtt weider un der Sortie geschafft.