De grousse Manktem un Chippe riskéiert d'Autosindustrie weltwäit nach däitlech méi deier ze gi wéi geduecht.

D'Berodungsfirma Alix Partners geet dovunner aus, datt dem Secteur Recetten an Héicht vun ëmgerechent 179 Milliarden Euro laanscht d'Nues ginn.

Am Mee war een nach vun engem Minus vun 110 Milliarden ausgaangen. Och d'Produktiounsausfäll wäerte méi grouss wéi Uganks erwaart. Am Joer 2021 wäerten, den aktuelle Prognosen no 7,7 Milliounen Autoen net kënne fäerdeg gebaut ginn.