Ass d'Primärschoul nach am eegenen Duerf oder der eegener Gemeng, ass de Wee an de Lycée awer fir vill Schüler däitlech méi wäit.

Am Primaire ass de Schoulwee meeschtens net esou wäit. Ma am Lycée musse sech déi meeschte Schülerinnen a Schüler scho méi Gedanke maachen, wéi si an d'Schoul kommen. Dofir bitt d'Verwaltung fir ëffentlechen Transport zanter dësem Schouljoer e Workshop fir d'Klassen aus dem Cycle 4.2 un, also dem 6. Schouljoer.

De Roan ass 12 Joer al a geet mam Linnebus an d'Schoul. Dofir brauch hien eng Véierelsstonn. Dass de Busarrêt net wäit vun doheem fort ass an hien och direkt bei der Schoul erausklëmmt, ass och e wichtegen Aspekt.

Fir an de Lycée muss de Roan dat nächst Joer awer warscheinlech méi Zäit aplangen. Da kéint d'Mobilitéitsapp hëllefen, fir déi richteg Transportmëttelen ze fannen.

D'Juliette Büchler vun der Verwaltung fir ëffentlechen Transport gëtt zanter dësem Joer an deem Kader Workshoppen a Klassen a mierkt, dass et e groussen Ënnerscheed mécht, wéi gutt en Duerf oder eng Stad ugebonnen ass. Zum Deel kennen d'Kanner d’App schonn a benotzen och den ëffentlechen Transport. A méi ländleche Géigende sinn d'Schülerinnen a Schüler meeschtens nach net domadder a Kontakt komm, esou d'Juliette Büchler.

Zu Walfer ass ee mam ëffentlechen Transport gutt ugebonnen. An effektiv ass den Auto am Roan senger Klass fir de Schoulwee net vill vertrueden.

Am Mobilitéitsworkshop geet et och dorëms, wéi een all dës Transportméiglechkeete matenee kombinéiere kann. Eppes wat am Alldag, zum Beispill bei Ausflich, och versicht gëtt. Den ekologeschen Aspekt, esou wéi och dass ee sech mat Vëlofueren oder Trëppelen fit hält, spillen och eng Roll, wann et ëm d'Mobilitéit geet. De Workshop soll no dësem éischte Joer, och déi nächste Schouljoere weiderlafen.