Beim Bensinn sinn et Haussen tëscht 3 an 1,8 Cent, den Diesel an de schwiefelfräie Masutt gi liicht an d'Luucht, de schwiefelaarme Masutt gëtt méi bëlleg.

De Präis vum 95er Bensinn (E10) geet ëm 3 Cent op 1,731 Euro de Liter erop. Den 98er Bensinn (E5) geet ëm 1,8 Cent erop op 1,959 Euro de Liter.

Den Diesel kascht 0,4 Cent méi a geet op 1,788 Euro de Liter erop.

Beim schwiefelfräie Masutt (10 ppm) ass et eng Hausse vun 0,3 Cent op der Pompel. De Liter kascht deemno dann 1,249 Euro. Ëm 0,5 Cent geet de Präis vum schwiefelaarme Masutt (50ppm) erof op 1,251 Euro de Liter.

RTL