Wéinst Aarbechten um Kommunikatiounsnetz vun der Creos ass d'B7 vum Echangeur Angelduerf bis Ettelbréck a Richtung Stad zou.

Och d'Opfaart vun Angelduerf a Richtung Stad wäert vum 12. August géint 19.30 Auer bis de 16. August um 6 Auer moies fir den Trafic gespaart sinn.

De Verkéier vun der B7 gëtt vum Echangeur Angelduerf un iwwert d'N7 bis bei d'Opfaart Ettelbréck ëmgeleet. D'N7 an den CR359 wäerten ofwiesselend gespaart ginn, an deem Fall geet d'Deviatioun iwwer déi jeeweils net-gespaarte Streck.

Wéinst dem Amenagement vum Chantier kéint et vun 18 Auer un zu Perturbatiounen am Trafic kommen.

Schreiwes

Barrage sur la B7 entre l’échangeur Ingeldorf et l’échangeur Ettelbruck de la route pour véhicules automoteurs B7 (12-16.08.2022)

Communiqué par : Administration des ponts et chaussées

 

À la demande de Creos, qui effectuera des travaux relatifs au réseau de communication, l’Administration des ponts et chaussées procèdera à un barrage de la B7 entre l’échangeur Ingeldorf et l’échangeur Ettelbruck du vendredi 12.08.2022 vers 19 h 30 jusqu’au mardi 16.08.2022 vers 6 heures.

Barrages et déviations

Les barrages suivants seront mis en place:

  • La B7 en direction de Luxembourg entre l’échangeur Ingeldorf et l’échangeur Ettelbruck.
  • La bretelle d’accès de l’échangeur Ingeldorf en direction de Luxembourg.

Le trafic en provenance de la B7 respectivement de l’échangeur Ingeldorf et en direction de Luxembourg sera dévié à partir de l’échangeur Ingeldorf via la N7, la N7A, et la N7 jusqu’à l’échangeur Ettelbruck.

La N7 ainsi que le CR359 seront barrés en alternance suivant l’avancement du chantier. Lors du barrage de la N7, le trafic sera dévié via le CR359. Durant le barrage du CR359, le trafic sera dévié via la N7.

En raison de l’installation du chantier, des perturbations de trafic seront possibles dès 18 heures.