Acrylamid ass e Stoff dee virun allem a Liewensmëttel entsteet déi vill Stäerk an Aminosaieren hunn. Déi reagéiere bei héijen Temperaturen zu Acrylamid.

Zanter dem 11. Abrëll 2018 gëllt an der ganzer EU déi sougenannten Acrylamidveruerdnung. Déi soll verhënneren, dass Liewensmëttel mat dem kriibserreegende Stoff Acrylamid veronrengegt ginn. Mee wéi gëtt déi eigentlech ëmgesat. Dat ass eng Fro, déi sech scho vill Leit gestallt hunn.

Acrylamid ass e Stoff dee virun allem a Liewensmëttel entsteet déi vill Stäerk an Aminosaieren hunn. Déi reagéieren nämlech bei héijen Temperaturen zu Acrylamid. Virun allem kennt dat bei Gromperen, Chipsen an Toastbrout fir.

A vir déi Bildung vum Acrylamid ze verhënneren, ass et wichteg, dass d’Liewensmëttel mat net ze héijen Temperature frittéiert oder gebak ginn. D’EU Acrylamidveruerdnung huet genau definéiert bei wéi enge maximalen Temperature verschidde Liewensmëttel dierfe gebak oder frittéiert ginn, dass eben deen Acrylamid net an ze héije Quantitéiten entseet seet den Zust Dany, Toxikolog vun der Santé. Wann een elo géing e Verstouss géint déi Veruerdnung feststellen oder och all aner Doleance déi mat Hygiène an engem Restaurant oder Iessstand ze dinn huet, kann een dat iwwert de Site vun der Santé mellen: http://securite-alimentaire.public.lu/consommateur/doleances/index.php

Elo ass et natierlech esou, dass déi Veruerdnung just an de Restauranten an Dëppefester gelt. Doheem kann een seng Fritten ëmmer nach esou maache wéi een dat well. Mee et ass ganz dacks net néideg d’Fritten oder d’Toastbrout mat esou héijen Temperaturen ze frittéieren oder ze baken. Well wéi krupseg en Toast oder eng Fritt gëtt hänkt just zu engem Deel vun der Temperatur erof. Vill méi wichteg ass, dass een déi richteg Gromperen hëlt, an se net ze deck schneit bei de Fritten. Dann ginn se och just bei 165 Grad Celsius richteg krupseg.

An de Betriber an op Fester mëscht d’Santé awer schonn zanter laangem méi genau Kontrollen. An do ass et ebe wichteg, dass alles stëmmt. Vun der Temperatur bis iwwert d’Hygiène gëtt hei alles kontrolléiert. Wenn genau wësse well wat kontrolléiert gëtt an u wat een sech nach alles hale muss ausser d’Temperatur vum Frittefett, dee fënnt wieder Informatiounen ënnert folgendem Link: http://securite-alimentaire.public.lu/professionnel/Denrees-alimentaires/Hygiene-alimentaire/prescriptions/index.html

Wichteg am Kontext vum Acrylamid ass eben och op d’Verständnis vun de Leit ze hoffe seet de Patrick Hau vun der Sécurité alimentaire, well komplett op frittéiert oder gebaakt Saache misst kee verzichten. Et wier ebe vill méi wichteg, dass een eng diversifizéierten a virun allem ausgeglachen Alimentatioun ustrieft.