Am Moment gëtt et 79 Milliounen Enregistrementer, dës goufen 2017 5 Milliarde mol consultéiert.

Vun e Freideg un hunn d'EU-Memberstaaten d'Obligatioun fir all Affäre mat Lien zu Terrorismus am Schengener Informatiounssystem ze signaliséieren.

D'Ziel ass et, fir op de Grenzen eraus ze fannen, vu wéi enge Persounen eng Menace kéint ausgoen. D'Mesure war am Dezember 2016 proposéiert ginn, fir Lacune bei den aktuellen Informatiounssystem auszebesseren.

Fir Enn 2019 sinn och all d'EU-Länner derzou gehale fir d'Agence Europol ze informéieren, sollt et Signalementer ginn. Den SIS ass en zentralen Informatiounssystem, dee bei de Kontrollen op de Bausse-Grenze vum Schengen-Raum soll hëllefen an d'Kooperatioun am Police- a Justiz-Beräich soll verbesseren.

Am Moment gëtt et 79 Milliounen Enregistrementer, dës goufen 2017 5 Milliarde mol consultéiert.