Mir wäerten just e Kommissiounspresident ënnerstëtzen, deen dat och esou gesäit, dat hu béid Spëtzekandidate vun der Partei e Méindeg betount.

Europawalen si Klimawalen - dat soten déi Gréng e Méindeg bei der Presentatioun vun hirem Walprogramm.
D'Subventionéierung vu fossillen Energien a vun Atomkraaft missten aus dem EU-Budget gestrach ginn an déi klimarelevant Gesetzgebungen op de Leescht geholl a reforméiert ginn. De Meris Sehovic betount, datt een e Fong fir de Klimaschutz bräicht, mat deem ënner anerem Zukunftsprojete mat enger bestëmmter Klima-Relevanz finanzéiert kënne ginn.

"Mir wëllen, datt an der europäescher Unioun den éischte Solar-bedriwwene Passagéierfliger gebaut gëtt. Mir wëllen, datt an der europäescher Unioun fir d'éischte Kéier Stol ouni CO2-Emissiounen hiergestallt gëtt. Mir wëllen, datt mer och am Beräich vun der Schëfffaart massiv no vir kommen a Richtung vun enger 0-Emissiouns-Schëfffaart.", ënnersträicht de Meris Sehovic.

D'Partei wëll sech och fir d'Aféiere vun enger CO2-Importsteier un de Grenze vun der europäescher Unioun staark maachen an a Punkto Verkéier misst den Zuchverkéier an Europa massiv gefërdert ginn. Et hätt een eng Visioun: "All d'europäesch Haaptstied ze verbanne mat engem TGV-Netz. Vun Athen bis Helsinki, vu Lissabon bis op Bukarest."

Nieft de Linnen, déi ee sech am Klimaschutz gëtt, wier et awer och wichteg, sech weider fir d'Fräiheet an d'Mënscherechter anzesetzen. D'Tilly Metz betount, datt een eng Lobbytransparenz muss garantéieren: "Mir wëllen, datt déi Dokumenter, déi Transparenz och dem Public zur Verfügung steet. Dofir brauche mer eng nei, global Transparenz-Direktiv an zousätzlech och Transparenz an der Finanzéierung vun de Parteien. Et kann net sinn, datt multinational Konzerner sech wëllen akafen an Entscheedungsprozesser vun der europäescher Unioun."

Fir dem Sozialdumping en Enn ze setzen, misste sozial Mindeststandarden agefouert ginn an et wier och wichteg, weider d'Gläichberechtegung ze stäerken. D'EU mat sengen Instanze misst hei mat engem gudde Beispill virgoen. Et bräicht een an den decisionelle Gremien, an der Gouvernance an an der europäescher Unioun eng obligatoresch Paritéit.

Nieft de grénge Linnen a Punkto Klimaschutz wier et awer och wichteg, sech fir en Europa vun den Häerzen a géint den Haass a Populismus anzesetzen - dat huet d'Tilly Metz ënnerstrach.

Et misste sozial Mindeststandarden agefouert ginn, d'EU misst sech dofir staark maachen, datt e Mindestloun an alle Memberstaaten agefouert gëtt an d'Gläichberechtegung misst gestäerkt ginn.

Offiziellt Schreiwes vun déi Gréng

Grüne Linien für das nächste Europäische Parlament

EIN KLARES JA ZU AMBITIONIERTEM KLIMASCHUTZ Für die Grünen ist Klimaschutz die Top-Priorität im nächsten Europaparlament. Europa braucht einen Green New Deal! Um die CO2-Emissionen in der EU bis zum Jahre 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken, die Wirtschaft bis spätestens 2050 vollständig auf erneuerbare Energien umzustellen und die Finanzierung des Klimawandels zu sichern, ist eine radikale Kehrtwende im Bereich der Wirtschaft, des Energiesystems und des Verkehrs notwendig.

1.    Keine EU-Gelder mehr für fossile Energien und Atomkraft:Jährlich werden in der EU mindestens 55 Milliarden Euro an öffentlichen Subventionen in fossile Energien investiert. Das muss sofort aufhören. Wir wollen die Subventionierung von fossilen Energien und Atomkraft in allen EU-Programmen streichen.

2.    Reform aller klimarelevanten Gesetzgebungen der EU:Um sicherzustellen, dass die EU ihr Klimaziele erreicht, müssen alle bestehenden Gesetzgebungen (ETS, Non-ETS, Erneuerbare Energien-Richtlinie, Energieeffizienz-Richtlinie, CO2& Cars, …) nach oben revidiert werden.

3.    Europäischer Fonds für Klimaschutz:Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, werden in Europa jährlich Investitionen in Höhe von 180 Milliarden[1]Eurobenötigt. Wir wollen im Europäischen Haushalt einen Europäischen Fonds für Klimaschutz einrichten, der die benötigte Summe für massive Investitionen in Erneuerbare Energie und Energie-Speicher-Technologien mobilisiert. Zusätzlich sollen damit industriepolitische Zukunftsprojekte von besonderer Klima-Relevanz(Null-Emissions-Schifffahrt, solarangetriebener Flugverkehr, Null-Emissions-Stahlproduktion,…) finanziert werden.

4.    Massive Förderung des Zugverkehrs in Europa:Damit Europa auch über die große Distanz zusammenwachsen kann, müssen Züge auch für lange Strecken endlich die benutzerfreundlichste Option werden. Wir wollen die Wiederaufnahme europäischer Nachtzügefördern undein europäischesHochgeschwindigkeitsbahnnetzeinführen, mit dem wir alle Hauptstädte verbinden, von Athen bis Helsinki, von Lissabon bis Bukarest. Um gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen Flug- und Zugfahrt herzustellen werden wir die Steuerprivilegien für den Flugverkehr abschaffen.

5.    CO2-Importsteuer an den europäischen Grenzen:Um sicherzustellen, dass die Europäische Union auch Drittländer beim Klimaschutz in die Verantwortung zieht, werden wir uns für die Einführung einer CO2-Importsteuer an den Grenzen der Europäischen Union einsetzen. Diese wird dafür sorgen, dass die europäischen Anstrengungen bei der Reduzierung der Treibhausgase den CO2-Ausstoß nicht in Länder verlagern, in denen es keine vergleichbaren Anstrengungen gibt.

èDie Grünen im Europäischen Parlament werden ihre Wahl der nächsten EU-Kommission und ihres/ihrer Präsidenten/in von der Einhaltung dieser Grundbedingungen abhängig machen.

EIN EUROPA DER HERZEN – GEGEN HASS UND POPULISMUS

Wir verteidigen Freiheit und Menschenrechte. Die Grundrechte aller und die Unabhängigkeit von Justiz und Medien schützen wir vor Angriffen von Nationalistinnen und Nationalisten, zum Beispiel in Polen und Ungarn. Auch Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wollen wir sichern und ausbauen. Unser Ziel ist ein Europa, in dem alle frei lieben und leben können, egal woher sie kommen. Als Feminist*innen kämpfen wir deshalb auch für die Selbstbestimmung aller Frauen.