Lëtzebuerg hat sech als Standuert duerchgesat kritt. De Parquet européen kënnt jo bekanntlech op de Kierchbierg sëtzen.

AUDIO: Parquet européen / Reportage Nadine Gautier

De Parquet européen, eng Institutioun, déi d’nächst Joer am November am Gebai vum Europaparlament, am Tuerm B vun den Zwillingstierm, seng Plaz soll fannen. An deen Delai kéint agehale ginn, seet den Olivier Salles, deen d’Missioun huet, datt de Parquet Realitéit gëtt.

Deen Delai jo, mä dee, fir ee Chef-Procureur elo am Fréijoer ze bestëmmen, gouf no hanne verréckelt. Dat, well ee sech net op ee Kandidat virun den Europawale konnt eenegen. Do sollt et een Accord tëscht dem Parlament an dem Conseil ginn.

Den Olivier Salles: Pour la sélection il y avait une procédure etablie par Parlament et Conseil. 3 candidats ont été soumis ont été soumisé l'attention de ces deux.

Ee Chef-Procureur kéint Enn vum Joer designéiert ginn. Wat d’Personal ugeet, wier een am gaangen, no Profiller ze sichen. Am ganze sollen 150 Persounen dann agestallt ginn, dat bis 2023. Den europäesche Parquet, deen eng onofhängeg Instanz ass, soll an Zukunft déi ëffentlech europäesch Recettë schützen. Heescht konkret, géint de Blanchiment, TVA-Bedruch oder zum Beispill Korruptioun virgoen.

Am Géigesaz zu den Institutioune wéi Eurojust, Europol oder dem OLAF, Office Européen de Lutte Anti-Fraude, deen et elo schonns gëtt, geet de Parquet nach ee Schratt méi wäit.

Den Olivier Salles: C'est la première fois qu'on crée une vraie instance avec pouvoir judiciaire, pour protéger au mieux les intérêts fiancier, le budget européen. La mission du parquet c'est de vérifier que le budget communauteire 150 Milliards par an est executé correct.

Effikassitéit ass d'Schlagwuert.

Den Olivier Salles: Pour la première fois on pourra coordonner des enquêtes entre plusieurs états membres. Et on pourra  poursuivre des gens devant des juridications nationales. Ce qui ne se faisait pas très bien.

Den OLAF beispillsweis mécht just administrativ Enquêten, mee ka keng Leit viru Geriicht zeien. An d’Montanten, wat d’Frauden ugeet, sinn impressionnant. Den Olivier Salles schwätzt hei vu Milliarden.

Allerdéngs gëtt de Parquet nëmmen an 22 Memberstaaten operationell. Dat well verschidde Länner sech dem Projet net wollten uschléissen. Déi Länner misste sech awer och un d'Spillreegelen halen. Zum Beispill, well aner Instanze se kontrolléieren oder se u bilateral Accorden hänken. Et géif een dovunner ausgoen, datt wann de Parquet géif ulafen, dann och weider Membere sech em uschléissen, well se de positiven Notze géifen erkennen.