Fir d'Joer 2020 wäert d'Contributioun vu Lëtzebuerg fir den aktuelle pluriannuellen EU-Budget bei ëm déi 450 Milliounen Euro leien.

Dat präziséiert den diplomatesche Beroder vum Premierminister Xavier Bettel, de Mike Hentges, en Donneschdeg an enger Nott un d'Deputéiert. D'Chamberkommissioune fir d'Affaires etrangères a fir Finanzen haten e Mëttwoch nach gesot kritt, déi aktuell Lëtzebuerger Contributioun vu ronn 300 Milliounen Euro géif net däitlech changéieren. De CSV-Deputéierte Laurent Mosar weist sech verwonnert iwwer dës Rektifikatioun vu Regierungssäit:

"Et geet iwwerhaapt net drëms, ob dat elo net genuch oder ze vill ass. Mir sinn och der Meenung, dass e Land, deem et awer gutt geet wéi Lëtzebuerg, muss mat anere Länner solidaresch sinn an och eng appropriéiert Contributioun muss an dee Budget bezuelen. Et geet eis drëm, dass mir d'Impressioun hunn, dass d'Regierung selwer d'Zuelen net kennt. Mir hunn d'Impressioun, dass se net weess, wat duerch nei Accorden op den Europäesche Budget wäert zoukommen. Mir wëllen awer hei klore Wäi vun der Regierung an d'Glas geschott kréien."

Extrait Laurent Mosar

An der Contributioun fir dëst Joer wären och de Brexit an déi nei accordéiert Rabatter fir verschidden EU-Memberstaaten net mat agerechent, monéiert den CSV-Deputéierten. An der Informatioun, déi déi concernéiert Deputéiert en Donneschdeg kruten, heescht et, dass doduerch all Memberstaat an absolutten Zuele méi misst an d'Dëppen abezuelen.

De Laurent Mosar beklot net nëmmen, dass net kloer wär, wéi vill Lëtzebuerg déi nächst Joren an den EU-Budget abezilt. Et géif och ënnerschiddlech Aussoen, wéi vill de Grand-Duché fir d'Corona-Hëllefspäck vun der Europäescher Unioun bäisteiert, déi jo 750 Milliarde schwéier sinn. Uganks war vun eppes iwwer 3 Milliarden Euro rieds, e Mëttwoch hätt de Premier Xavier Bettel vun eppes iwwer enger Milliard geschwat.

An enger nächster Sëtzung vun der Finanzkommissioun wéilt een och den Finanzminister Pierre Gramegna froen, d'Lëtzebuerger Bäiträg präzis ze chiffréieren.