Bis 2050 soll Europa e klimaneutrale Kontinent sinn. Dat ass emol d'Zil vun der EU-Kommissioun.

24 Stonne virun der Ried iwwer d'Lag vun der Union, hält d'Lëtzebuerger Europadeputéiert Tilly Metz fest: Vun de Wierder hier ass déi aktuell EU-Kommissioun Von der Leyen an engem Discours, deen ons gefält. Am selwechten Otemzuch ënnersträicht d'Politikerin vun déi Gréng awer och, datt et hier Roll ass, am Aen ze behalen, ob och konkreet Moossnamen ëmgesat ginn. Rieds geet méi Prezis vu politesche Prioritéite vun der EU-Kommissioun, wat Klimaschutz an Ëmwelt ubelaangt - dee sou genannten ‚Green Deal'.

Tilly Metz: "30 Prozent vum globalen EU-Budget sollen effektiv elo investéiert ginn, fir datt mer d'Klimaziler kënnen erreechen. Dann ass et awer och wichteg, datt mer kucken, datt dat och gréng Investissementer sinn."

Reduktioun vun CO2-Emissiounen

D'Ambitioune vun der Kommissioun Vor der Leyen si bekannt: Europa soll 2050 e klimaneutrale Kontinent sinn. Trotz Covid-19 an engem staarken Abroch vum Wirtschaftswuesstem, wäert e Mëttwoch am Kader vun der Ried zur Lag vun Europa de Wee weider a Richtung Reduktioun vun den CO2-Emissioune féieren. En neit Zil, wat d'Reduktioun vun CO2-Emissiounen ubelaangt, wäert genannt ginn: Horizont 2030.

"Vun op d'mannst 55%", sou d'Erwaardung vun der Lëtzebuerger Europadeputéiert vun déi Gréng. Minus 55% amplaz 40%, par Rapport vu den Emissioune vun 1990.

Pläng, déi d'Industrie jee no Secteur mat grousser Skepsis oder awer och als nei Chance bewäert. Op béide Säiten ass den Drock vun de Lobbyiste reell. Do wier et wichteg, 'Green Washing' ze verhënneren, sou d'Tilly Metz. Déi iwwerzeegt ass, datt "ekologesch Transitioun" och lokal, nei Aarbechtsplaze schaaft. Op engem Ament, wou d'Bewosstsinn bei ville Bierger zouhuele géif, datt eppes ännere muss. Nämlech zu Gonschte vum Schutz vu Klima a Biodiversitéit.

Europäesch Tax op Plastiksverpackungen

Eng ganz konkreet Decisioun op EU-Niveau ass d'Aféiere vun enger europäescher Tax op Plastiksverpackungen am Januar 2021, déi net recycléiert kënne ginn. 0,8 Euro de Kilo. Do kéim eppes zesummen, sou déi gréng Europadeputéiert. Eng Tax, déi d'Lëtzebuerger Regierung awer am éischte Joer selwer iwwerhëlt. E Feeler?

Tilly Metz: "Ons Regierung ass total um richtege Wee. Si iwwerhëlt de Käschtepunkt, mä am Kader vun engem Konzept."

D'"Zero waste concept ", wat am Hierscht elo virgestallt gëtt. Et muss een do schrëttweis virgoen. Wou een d'Industrie incitéiert, aner Weeër ze goen. De Konsument incitéiert déi Choixe kënnen ze treffen. Mä fir datt een dee Choix kann treffen, muss natierlech och eng Offer do sinn, ënnersträicht d'Tilly Metz.

Kloer Reegelen, wa méiglech EU-wäit, géifen d'Kreativitéit fuerderen, ee méi séiert Ëmdenken ze schafen.