Den EU-Kommissär fir Justiz Didier Reynders huet de Méindeg de Moie säi Rapport iwwert den Etat de Droit zu Lëtzebuerg virgestallt.

"De Respekt vum Rechtsstaat ass essentiell fir e gudde Fonctionnement vun der Europäescher Unioun. An awer hu mer an de leschte Joren direkt e puermol gesinn, dass de Respekt vum Rechtsstaat keen Acquis ass, och net an der Europäescher Unioun."

Visitt Didier Reynders/Reportage Annick Goerens

Dat sot de Méindeg de Moien den europäesche Kommissär fir Justiz Didier Reynders, deen op offizieller Visitt zu Lëtzebuerg ass. Hien huet ënner anerem an der Chamber den éischten europäesche Rapport iwwer den Etat de droit hei am Land presentéiert. Sou ee Rapport mécht d'EU-Kommissioun iwwer all Memberstaat. D'Zil dovunner ass et, fir ze verstoen, wou am jeeweilege Land op verschiddenen Niveauen de Schong dréckt a wéi een d'Situatioun verbessere kann. Dofir gi 4 Domainer ënnert d'Lupp geholl, wéi den Didier Reynders erkläert.

Den Didier Reynders (1)

"Dës Aarbecht, fir den Etat de droit an der EU ze preservéieren an ze promouvéieren, läit mer immens um Häerz. Och well mer doduerch mat enger gewëssener Credibilitéit och ausserhalb vun der EU kënnen diskutéieren. An anere Wierder, wa mer dës Aarbecht net bei eis doheem maachen, dann ass et ganz schwéier, fir duerno eis Noperen oder aner Länner méi wäit fort ze kritiséieren. An dem Kontext huet d'EU d'lescht Joer am September den éischte Rapport iwwer den Etat de droit publizéiert. An dem Rapport analyséiere mer 4 wichteg Domainer. 1. D'Onofhängegkeet, d'Qualitéit an d'Effikassitéit vun de Justiz-Systemer. 2. De Kader, dee gesat gëtt, fir géint d'Korruptioun virzegoen. 3. De Pluralismus an d'Fräiheet vun de Medien. 4. An dann nach aner institutionell Froen, déi am Zesummenhang sti mam System, deen eng Zort Gläichgewiicht tëscht verschiddene Pouvoire garantéiert."

Den EU-Justiz-Kommissär huet konstatéiert, dass Lëtzebuerg allgemeng e grousst Engagement géing weisen, fir de Rechtsstaat ze schützen an ze promouvéieren. Ma och am Grand-Duché bleiwen nach Efforten ze maachen, notamment wat de Wiessel ugeet vu Politiker an d'Privatwirtschaft oder ëmgedréint.

Den Didier Reynders (2)

"Wat d'Lutte géint d'Korruptioun ugeet, do konstatéiere mir, dass Lëtzebuerg an de grousse Linnen ee juristeschen an institutionelle Kader an deem Domaine huet. De Rapport notéiert, dass et awer keng spezifesch Strategie an dëser Matière gëtt oder spezialiséiert Agente fir d'Lutte géint d'Korruptioun. Et ass de Justizministère, dee chargéiert ass mat der Koordinatioun vun der Politik. Donieft si weder d'Aktivitéiten am Lobbying oder dat, wat mir op Franséisch de „Pantouflage (Wiessel vun der Politik an d'Wirtschaft)“ oder den „Rétro Pantouflage“ nennen, reglementéiert. An et gëtt och keen nationale Regëster mat Interessegruppen. Dat ass e Sujet, op dee mir insistéieren a verschiddene Memberstaaten an natierlech och an eisen eegenen europäeschen Institutiounen, wou den Debat schonn e puermol gefouert gouf."

Wat d'Pluralitéit vun de Medien ugeet, do géing ee konstatéieren, dass d'Autoritéit, déi mat der Regulatioun vum audiovisuelle Mediesecteur chargéiert ass, onofhängeg fonctionéiert, mee et misst een elo een zweete Rapport ofwaarden.

"Et goufe verschidde Preoccupatiounen, wat d'Effikassitéit vun dësem Service ugeet, notamment, well d'Ressources humaines limitéiert sinn an och well ganz vill auslännesch Servicer eng Lizenz hei am Land hunn. Sou wäit ech verstanen hunn, lafen do schonn Echangen an an der Preparatioun vum nächste Rapport kréie mer d'Geleeënheet, ob dëse Preoccupatioune Rechnung gedroe gëtt a wéi eng Léisunge konnte fonnt ginn."

D'Gesetz iwwer d'Liberté d'expression vun de Medien hei am Land géing d'Journalisten iwwerdeems protegéieren an am grousse Ganze wär Lëtzebuerg do am Géigesaz zu aneren europäesche Länner gutt opgestallt, sou den europäesche Justizkommissär.

"Well mer leider jo Fäll hunn, wou Journalisten ëmbruecht goufen. Mee ofgesinn emol vun de physeschen Aggressiounen, déi dramatesch sinn, géingen et och ëmmer méi Fäll vun Harcèlement ginn, notamment op de sozialen Netzwierker. Schlëmm Deklaratioune vis-à-vis vu Journalisten, déi eis Opmierksamkeet brauchen an déi spezifesch Demarchë vun eis an den nächste Méint a Joren erfuerderen."

De Lëtzebuerger Justizsystem géing als ganz onofhängeg an effikass ugesinn ginn an dat net just vun de Bierger, ma och vun den Entreprisen. Donieft géingen aktuell Mesuren ëmgesat ginn, fir de Justizsystem weider ze digitaliséieren, wat wichteg wär, konstatéiert den Didier Reynders.

Et wier awer och wichteg, dass elo nach eng Rei Reformen ëmgesat ginn, notamment d'Verfassungsreform, mat där net just een onofhängege Justizrot géing agefouert ginn, ma och d'Onofhängegkeet vun der Magistratur géing am Text verankert ginn. Béides géing d'EU Kommissioun begréissen, sou nach den EU-Justizkommissär.

De Communiqué

Visite de travail du commissaire européen à la Justice, Didier Reynders (29.03.2021)

Communiqué par: ministère d'État / ministère des Affaires étrangères et européennes / ministère de la Justice / ministère du Logement

 

En date du 29 mars 2021, le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders a effectué une visite de travail à Luxembourg.

En début de matinée, le commissaire a été reçu en audience par S.A.R. le Grand-Duc au palais grand-ducal.

En fin de matinée, Didier Reynders a été reçu par le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, pour une entrevue à l’Hôtel Saint-Maximin. Le commissaire a également été accueilli par le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, pour une réunion de travail au château de Senningen. Une rencontre avec la ministre de la Justice, Sam Tanson, figurait également au programme.

L’entrevue avec Xavier Bettel était dominée par l’actualité européenne. Le Premier ministre a tout d’abord remercié le commissaire pour le travail effectué pour protéger l’État de droit. «Dans ce contexte, le Luxembourg salue la mise en place du cycle d’examen de l’État de droit et le rapport annuel sur l’État de droit. Nous sommes de fervents défenseurs des valeurs européennes, et nous nous battrons toujours pour la protection de l’État de droit au sein de l’Union.»

Ensuite, les discussions portaient sur la mise en place d’un «certificat vert», où le Premier ministre a souligné que l’instrument «ne pourra en aucun cas être une précondition à la libre circulation. Œuvrer pour éviter la mise en place de nouvelles barrières à la libre circulation est primordial pour mon pays.» Dans ce contexte, Xavier Bettel et Didier Reynders ont également fait un point sur la nécessité de protéger les communautés transfrontalières. Finalement, les discussions portaient sur le Parquet européen, où le Luxembourg, en tant qu’État hôte, continuera de mettre tout en œuvre pour offrir les meilleures conditions de travail et d’accueil.

Le commissaire Reynders a ensuite été reçu par le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn au château de Senningen pour un échange de vues portant surtout sur les questions liées à l’État de droit dans l’Union européenne, la libre circulation au sein de l’UE et le devoir de diligence des entreprises. Le ministre Asselborn a salué la mise en place du cycle d’examen de l’État de droit et le rapport annuel sur l’État de droit. Il a réaffirmé son soutien au règlement relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. «J’encourage la Commission à utiliser tous les outils à sa disposition pour faire cesser les atteintes à l’État de droit au sein de l’UE » a souligné Jean Asselborn.

Ils ont également fait le point sur la protection des droits des citoyens en matière de libre circulation. À cet égard, le ministre Asselborn a estimé que «dans notre lutte contre le COVID-19, nous ne devons pas perdre de vue nos acquis européens. Aussi légitime que soit la protection de la santé publique, le droit européen nous impose des limites, notamment en termes de proportionnalité ».

Le ministre a salué l’intention de la Commission de publier une proposition en vue de la mise en place d’une règlementation européenne en matière d’entreprises et de droit de l’Homme. Pointant vers le large consensus existant au Luxembourg en faveur de la mise en place d’un devoir de diligence, il a assuré au commissaire Reynders que la Commission pouvait compter sur le Luxembourg pour s’engager activement dans la négociation d’un texte ambitieux et adapté, visant à servir un meilleur respect des droits humains dans et par les entreprises européennes, tout en évitant des distorsions de concurrence entre elles. Le ministre a également informé le Commissaire de l’analyse actuellement menée au Luxembourg sur l'opportunité de légiférer au plan national sur un devoir de diligence en matière d'entreprises et de droits de l'Homme pour les entreprises domiciliées au Luxembourg. Le ministre a rappelé que «par l’imposition d’un devoir de diligence pour toutes les entreprises européennes, l’Union européenne peut servir de modèle et ouvrir la voie pour la mise en place d’un devoir de diligence au niveau international».

Enfin, le ministre Asselborn a une nouvelle fois souligné le soutien plein et entier du Luxembourg au Parquet européen, dont l’office central est implanté sur le plateau du Kirchberg. À cet égard, le ministre a pu se féliciter de la collaboration étroite et efficace entre les représentants du Parquet européen et les autorités luxembourgeoises et du fait que le Parquet européen dispose de locaux modernes et adaptés à ses besoins qui permettent à ce nouvel organe indépendant de s’acquitter au mieux des missions qui lui sont confiées.

La ministre de la Justice a rappelé que le Luxembourg soutenait les piliers d'action de la stratégie de la Commission, une stratégie qui réaffirme la détermination à renforcer l’État de droit et les droits fondamentaux dans l'Union européenne.

Sam Tanson a remercié le commissaire Reynders pour sa présentation du Rapport 2020 sur l’État de droit dans l’Union européenne. Lors de la réunion, il a été, entre autres, question du projet de la révision de la Constitution qui devrait introduirede nouveaux éléments visant à renforcer encore davantage l’indépendance de la justice au Luxembourg. La Commission européenne doit aviser ce projet de réforme au vu des standards européens. La réforme devra, dans sa forme définitive, tenir compte des normes pertinentes du Conseil de l’Europe. La ministre Tanson rejoint le commissaire Reynders et soutient: «Nous avons un rôle exemplaire à jouer en ce qui concerne l’indépendance de la justice. Raison pour laquelle j’apprécie l’évolution des discussions autour de la Constitution et le renforcement de l’indépendance du parquet qui y est désormais prévu. Nous travaillons également à l’établissement d’un Conseil supérieur de la Justice ce qui renforce encore les garanties d’indépendance et dont le principe est prévu par la Constitution. »

La ministre Tanson et le commissaire Reynders ont également dressé un état des lieux des avancées opérationnelles du Parquet européen, avant d’aborder les principaux dossiers en matière législative actuellement à l’ordre du jour de la Commission européenne.

Dans le cadre de sa visite, le commissaire européen à la Justice avait également l’occasion de s’entretenir avec le président de la Chambre des députés, Fernand Etgen, avec la présidente du Conseil d’État, Agnès Durdu, avec le président de la Cour supérieure de Justice, Jean-Claude Wiwinius, et avec le procureur général d’État, Martine Solovieff.