Den Impfstoff-Produzent huet d'Zouloossung fir säi Vaccin fir Kanner tëscht sechs Méint a fënnef Joer bei der Europäescher Medikamentenagence ugefrot.

Een Dag virdrun hat d'Entreprise an den USA eng Noutfallzouloossung fir dee selwechten Altersgrupp ugefrot.